KISAH-KISAH ANEH DALAM INJIL

| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel |
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

  KEJADIAN 19:
  
          LOT DAN KEDUA ANAK PEREMPUANNYA
  
  29 Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di
    Lembah Yordan dan menunggangbalikkan kota-kota kediaman Lot,
    maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkan-Nya lah
    Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikkan itu.
  
  30 Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan
    kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani
    tinggal di Zoar; maka diamlah ia dalam suatu gua beserta
    kedua anaknya.
  
  31 Kata kakaknya kepada adiknya: "Ayah kita telah tua, dan
    tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri
    kita, seperti kebiasaan seluruh bumi.
  
  32 Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur
    dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah
    kita."
  
  33 Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur,
    lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya;
    dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur
    dan ketika ia bangun.
  
  34 Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya:
    "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam ini
    juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur
    dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah
    kita."
  
  35 Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah
    mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk
    tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui
    ketika ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.
  
  36 Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka.
  
  37 Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan
    menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang sekarang.
  
  38 Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan
    menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang.
  
  LAI 1994.


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel |
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team