KISAH-KISAH ANEH DALAM INJIL

| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel |
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

  Setelah diketahui oleh Onan (cucu Nabi Yakub) akan
  bibit ini kelak bukan menjadi benihnya, maka apabila ia
  bersetubuh dibuangkannya maninya ketanah. (Kejadian
  38:9).
  
  Kedua belah susumu seperti anak kijang yang kembar,
  yang mencari makan diantara segala bunga bakung.
  (Syiru'l-asyar 4:5).
  
  Demi melihat akan kekasihnya, maka berkatalah Soleman:
  Aku ini sudah menanggalkan pakaianku mana boleh aku
  memakainya pula, dan aku ini sudah membasuhkan kakiku,
  mana boleh aku mencemarkannya pula (Syiru'l-asyar 5:3).
  
  Bahwa lembagamu (kemaluan perempuan) kekasih yaitu
  seperti pokok kurma, dan susunya seperti tandan
  buah-buah (Syiru'l-asyar 7:7).
  
  Maka ia itu berbuat zina di Mesir, pada masa mudanya ia
  berbuat zina itu, disanalah susunya dijamah, dan
  disanalah mata susunya dipermainkan (Yehezkiel 23:2).
  
  Dan lagi tiada ditinggalkan zinanya di Mesir yang sudah
  bersetubuh dengannya pada masa mudanya dan sudah
  menjamah mata susunya pada masa ia lagi anak perawan.
  (Yehezkiel 23:8).
  
  Tetapi semakin dibuat zinanya sambil mengenangkan masa
  mudanya, maka asyiklah ia terlebih daripada segala
  gundik-gundiknya yang dagingnya seperti daging keledai
  dan cemarnya seperti cemar kuda. (Yehezkiel 23: 19).


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel |
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team