Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

  NUBUATAN DANIEL TENTANG ISLAM
 
  Didalam kitab Nabi Daniel dapat kita menjumpainya pada pasal
  2 ayat 44-45: "Maka pada zaman raja-raja oleh Allah di
  surga,  akan  diadakan  suatu  kerajaan,  yang  pada
  selama-lamanya tiada dapat dibinasakan. Maka kerajaan itu
  tiada kuserahkan kepada salah satu bangsa lain, dan dia
  itupun akan menghancurkan dan meniadakan segala kerajaan
  itu, tetapi ia sendiri akan kekal sampai selama-lamanya.
 
  Maka itulah sebabnya, tuanku melihat sebuah batu gunung
  gugur dengan sendirinya dengan tiada tulungan tangan, lalu
  dihancur luluhkannya besi dan tembaga, dan tanah liat, dan
  perak dan emas. Bahwa Allah ta'ala sudah memaklumkan kepada
  tuanku, barang yang akan jadi pada kemudian hari, bahwa
  sesungguhnya  inilah  mimpi  tuanku  itu, dan tentulah
  takbirnya.
 
  Umumnya bapa-bapa Gereja dan Ulama-ulama Islam  hampir
  sepaham bahwa kerajaan besar yang menggantikan kerajaan
  Babilonia, menguasai daerah-daerah bebas kekuasaannya di
  timur tengah ialah Persia, kemudian Macedonia, Assyria,
  kemudian Romawi. Tetapi kerajaan  kelima  yang  berupa
  "Campuran besi dan tanah liat" dan "Kerajaan keenam" yang
  penutup, yang berupa "Batu gunung" yang menghancurkan itu
  dalam penafsirannya terbit perbedaan paham diantara mereka.
 
  Pemimpin-pemimpin Gereja bersikeras menafsirkan bahwa yang
  dimaksud dengan batu gunung ialah kerajaan Kristus. Tetapi
  harus diingat, bahwa kerajaan Kristus sudah 16 abad lamanya
  mereka tunggu-tunggu, atau mungkin sudah 20 abad lamanya
  belum juga datang. Siapakah kerajaan yang "lain daripada
  kerajaan terdahulunya" yang telah muncul sesudah kejatuhan
  Romawi? Jawabnya ialah: Kerajaan Islam. Jikalau pada tahun
  426 M kerajaan Rum Barat tokh akhirnya jatuh juga, maka pada
  sekitar tahun 612 M bangkitlah kerajaan Islam dan mulai
  mengembangkan sayapnja. Sejak dari Jabal El Tarik di Spanyol
  sampai ke Pasai, bahkan Demak dan Rembang di Indonesia.
  Tentaranya bagaikan badai taupan mengamuk menghancurkan
  kerajaan  kafir terdahulunya, sehingga lenyaplah mereka
  seperti "debu yang diterbangkan angin."


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team