Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

  NABI MUHAMMAD DALAM KITAB ORANG HINDU
 
  Kalau pembicaraan-pembicaraan kita tadi, hanya tersimpul
  dalam Taurat Musa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka
  khusus mengenai Muhammad ini, terpaksa kami, akan membuka
  buku-buku suci yang lainnya pula, seperti kitab Weda, kitab
  suci ummat Hindu yang usianya sudah 2.500 tahun lamanya,
  sejak lahirnya Sang Sidharta Gautama (623 - 543 SM), bahkan
  mungkin lebih lama lagi. (Hindu usianya lebih tua daripada
  Budha, sedangkan Sidharta Gautama adalah pembawa agama
  Budha). Didalam kitab Weda konon ada tertulis: "Hai sekalian
  manusia,  dengarkanlah  berita  penting ini. Nanti aku
  bangunkan seorang laki laki yang terpuji diantara manusia."
  Laki-laki terpuji dalam bahasa Arab disebutkan "Muhammad."
  Meskipun tafsiran ini mungkin benar, tetapi saya kira belum
  ada kekuatan sama sekali, sebab dalam masa 2.500 tahun itu
  telahl banyak bermunculan laki-laki terpuji dan orang-orang
  gagah  seperti Selon, Zarahudza, Socrates, Aristoteles,
  Iskandar Zulkarnain, Yesus, Darius yang Agung, Napoleon,
  Hitler dan masih seribu nama lagi barangkali. Untuk kita
  mengetahui , "laki-laki terpuji yang mana yang dimaksudkan,"
  maka baiklah kini kita baca dalam kitab Beha Pesiyaporana
  (kitab Hindu) yang bunyinya:
 
  "Pada masa itu datanglah seorang laki-laki dari tanah Arab
  namanya  Akhmad  bergelarkan  Muhammad,  dan  dia akan
  mendapatkan penolong-penolong. Hai orang-orang Arab, hai
  tuan-tuan  seluruh  alam  ini, kepada engkaulah taqdis
  (penghormatan)Ku yang suci. Hai orang-orang yang mengadakan
  beberapa jalan yang banyak untuk membinasakan sekalian
  syaithan, dan dunia ini, kepada engkaulah taqdisKu."
 
  Suatu keterangan berharga, yang sayangnya tetap tersembunyi,
  sebab adanya peraturan kasta-kasta, dimana yang berhak
  membaca Weda hanyalah kaum Brahmana saja, sedangkan bagi
  orang diluar Brahmana, sangat tabu, apalagi bagi kasta Paria
  dan Sudra, bila saja membaca Weda  atau  mendengarkan
  ayat-ayatnya sekalipun, dapatlah ia dihukum mati. Mereka,
  kaum  Brahmana  kuatir,  kalau-kalau  kasta  lainnya
  diperbolehkan membaca Weda, akan jatuhlah martabat dirinya,
  bahkan mungkin akan pula terbuka beberapa ajaran-ajarannya
  yang salah, sama seperti juga mengapa ummat Katolik sampai,
  dewasa ini belum "mempunyai Injil-injil yang lengkap,"
  selain daripada hanya katekesmus dan Jubilate belaka.


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team