Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

  NABI MUHAMMAD DALAM KITAB NABI YESAYA
 
  Kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 1-4 bunyinya:
 
  1. Berdiam dirilah kamu hai sekalian pulau, hendaklah segala
    bangsa memperbaharui kuat dan kuasanya, serta datang kemari,
    hendaklah mereka itu memutuskan hukum. Kami hendak
    bersama-sama datang hampir akan berhukum.
  2. Siapa gerangan yang, sudah membangkitkan Dia dari musyrik
    dan bertemu dengan segala kebenaran pada segala langkahnya?
    Siapa Dia, yang menyerahkan segala orang-orang kafir
    dihadapan haderatnya dan akan memberikan kuasa atas segala
    raja-raja dan menyerahkan mereka seperti duli dan kepada
    busurnya seperti jerami diterbangkan angin?
  3. Pada masa diusirnya mereka itu? Dengan selamat juga ia
    terus kepada jalan yang belum pernah dilangkahinya,
  4. Siapa gerangan sudah mengadakan dan membuat dia, sambil
    memanggil segala bangsa asal mulanya. Aku ini Tuhan yang
    pertama, maka Aku ini yang kemudian sama saja.
 
  Didalam kutipan tadi, juga dijelaskan lagi, betapa nabi itu
  akan mengadakan peperangan dan akan mengalahkan orang orang
  dan  raja-raja  kafir  sekalipun.  Didalam  ayat  ke-3
  diceriterakan betapa Nabi itu harus, "Hijrah" ke tanah yang
  belum pernah  dijejakinya,  dengan  selamat.  Hal  ini
  mengingatkan kita kepada "Hijrah Rasulullah" dari Mekkah ke
  Medinah dengan selamat. Ayat ke-2 menceriterakan bagaimana
  Muhammad mengalahkan raja-raja dan orang-orang kafir hanya
  sebagai  duli  yang  diterbangkan   angin,   serta
  anakpanah-anakpanah lawan yang seolah-olah hanya jerami
  belaka, artinya tidak sampai melumpuhkan Muhammad  dan
  tentaranya. Yesus belum pernah melakukan peperangan selama
  hidupnya. Sebab doktrin Yesus kita kenal yaitu:  Bila
  ditempeleng pipi kiri berikanlah pula pipi yang kanan, dan
  cintailah sesamamu manusia, bahkan musuhmu juga. Dengan
  doktrin  ini  Yesus  tidak  mungkin  akan  mengadakan
  peperangan-peperangan dan serbuan, apalagi Yesus bukankah
  pernah mengatakan, bahwa kerajaannya bukanlah di dunia ini?
  (Yahya 18: 36)


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team