Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

  HURA-HURA AKIBAT AJARANNYA
 
  Ajaran-ajaran Paulus yang "luar biasa" ini, menimbulkan
  kehebohan yang cukup besar pula diantara ahli-ahli agama
  setempat. Didalam kisah rasul- rasul diterangkan huru-hara
  itu sebagai berikut:
 
  1. Timbulah perpecahan yang besar diantara mereka itu
    tentang sunat. (Kisah rasul-rasul pasal 15)
  2. Paulus berselisih dengan Barnaba (sda) dan untuk ini
    Paulus mengatakan: Pada hematnya, aku sedikitpun tidak kalah
    dengan rasul rasul itu, yang maha unggul itu. Biarpun aku
    tidak fasih pidato, tetapi dalam pengetahuan akan kebenaran
    aku mahir, seperti dalam segala- segalanya, dan dengan
    segala cara yang telah aku buktikan kepadamu!. (2. Korintus
    II: 5-6). Ia, Paulus kemudian menuduh Jacobus, murid Yesus
    dengan tuduhan pura-pura, sedangkan Petrus, juga murid Yesus
    dilawan terang-terangan dihadapan orang banyak. (Galatia 2:
    11: 13)
  3. Orang-orang Yahudi menolak ajaran bahwa Yesus itulah anak
    Allah. (Kisah rasul-rasul pasal 17)
  4. Orang-orang Epiroki dan Stoiki menolak ajaran baru itu.
    (Kisah rasul-rasul pasal 17)
  5. Orang-orang Yahudi di Korintus menolak ajarannya yang
    ganjil itu. (Kisah rasul-rasul pasal 18)
  6. Akhirnya Paulus bernazar, supaya ia disangkakan orang
    berpegang pada Taurat Musa. (Kisah rasul-rasul pasal 21)

  PAULUS MEMANG ORANG YANG MAHIR
 
  Kendatipun ia dilawan, tetapi ia memang orang yang mahir
  terutama dalam hal berpidato dan dalam hal bekerja dengan
  "segala caranya itu." Ia pandai memikat orang-orang Yahudi,
  Parisi, Gerika dst.nya (baca Kisah rasul-rasul 22 dan 23).
  Ia bahkan akhirnya dapat menyatukan golongan- golongan
  Cybelle, Gerika, Saduki dan Yahudi, Rumawi dan Stoiki. Bila
  ia berpidato dihadapan orang Yahudi, maka ia mengakui
  dirinya orang Yahudi, taat pada Taurat Musa dan membesarkan
  nama Musa. Bila ia pidato dihadapan orang-orang Gerika, maka
  ia menjadi orang Gerika, berpidatolah ia soal Hero, yaitu
  manusia setengah dewa, dan ia mengutuki habis-habisan Taurat
  Musa. Orang-orang yang sunat adalah degil oleh sebab itu
  sunat itu tidak perlu. Maka gembiralah hati orang-orang
  Gerika yang memang memusuhi Yahudi dan sunat ini. Tuhan itu
  mempunyai anak, yang diturunkan ke dunia ini untuk menebus
  dosa-dosa kita. Orang-orang Gerika tidak heran ini, sebab
  agama mereka sendiripun (Helenisme) mengenal berpuluh-puluh
  Tuhan, seperti Zeus, Poseidon, Atermis, Apollo, Athena,
  Palas Athena, Aphrodite dst-nya. Yesus dalam ceritera Paulus
  diterima mereka sama seperti merekapun menerima ceritera
  Hercules si anak Dewata-raya yang diturunkan ke Yunani untuk
  membunuh naga berkepala tujuh di kepulauan Sisilia. Saking
  gembiranya maka mereka lalu menganugerahkan gelar "Hermes
  Honorus-Causa" kepada Paulus, dan ia kemudian dianggap
  sebagai dewa- dewa yang menjelma menjadi manusia. Maka tidak
  ayal lagi, orang-orang pun banyaklah berdatangan kepadanya
  membawa sesajian dan sampai-sampai saputangannyapun dianggap
  keramat dan jimat yang diyakini oleh orang-orang dapat
  menyembuhkan segala penyakit. (Bacalah kisah rasul-rasul
  pasal 14:11, 12, 18 dan pasal 28:6 serta pasal 19:12)


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team