Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

  MUHAMMAD DALAM INJIL KENYATAAN
  
  Didalam Injil Kenyataan (wahyu kepada Yahya maksudnya) pasal
  19 ayat 11 sampai 12, disana disebutkan:
  
  11. Maka kulihat langit terbuka, maka adalah seekor kuda
    putih dan yang menunggang ialah yang bernama Kepercayaan dan
    Kebenaran. Maka dengan keadilan ia memutuskan hukum dan
    berperang.
  12. Adapun matanya seperti nyala api, dan keningnya ada
    mahkota banyak. Maka ada satu nama yang tertulis padanya,
    yang tidak diketahui oleh seluruh dunia, kecuali oleh Dia
    sendiri.
  
  Didalam ayat ini, dijelaskan kedudukan Nabi Muhammad didalam
  pemerintahan dunia. Seperti lazimnya pada jaman dahulu orang
  besar-besar selalu berkendaraan kuda putih, karena warna
  putih berarti kebersihan. "Banyak mahkota" berarti "banyak
  kedudukan." Dalam hal ini menjadi kenyataan pada diri Nabi
  Muhammad bahwa beliau banyak kedudukannya, di dunia seperti
  kedudukan atau jabatan Nabi, Panglima Perang, Pemimpin
  Negara, juga pemutus Hukum. Nabi Muhammad juga digelari
  orang sebagai "Orang yang Dipercaya dan Benar" atau "Al
  Amin." Matanya seperti bola api, serta merta menunjukkan
  sifatnya yang sangat tegas, keras  dan  kuat.  Dengan
  sitat-sifat inilah ia memutuskan hukum, dengan keadilan dan
  kebenarannya.
  
  SEDIKIT ULASAN
  
  Kalau Dia disini umpamanya ditafsirkan dengan Kristus Yesus,
  maka saya kira tidak tepat, sebab:
  
  1. Sepanjang pembacaan saya pada Injil, belum pernah saya
    jumpai keterangan bahwa Yesus pernah naik kuda. Yang pernah
    dinaikinya hanyalah keledai, itupun warnanya tidak jelas.
  2. Yesus menurut Injil, malahan tidak bermahkota banyak,
    sebab:
    a. Kenabian Yesus tidak diakui bangsa Yahudi, bangsa mana
     untuknya ia diutus.
    b. Kerajaan Yesus juga tidak diakui, mereka bahkan
     menyalibkan "rajanya" dengan ejekan
     Isa Nasrani Rex Israel (INRI).
    c. Yesus bahkan belum pernah sekalipun mengadakan
     perang melawan musuh-musuhnya.
    d. Didalam memutuskan hukum, Yesus mengambil jalan
     diplomatis, bukan tindakan bijaksana. (Yahya 8: 2-11)
  
  MUHAMMAD DALAM INJIL KENYATAAN PULA
  
  Didalam Injil Kenyataan (wahyu kepada Yahya maksudnya) ayat
  ke-15 dari pasal yang ke-19 tertulis bunyinya: "Sedang dari
  mulutnya keluarlah sebilah pedang yang  tajam,  supaya
  diparangkannya kepada sekalian bangsa. Maka iapun memerintah
  dengan tongkat besi, dan ialah yang akan mengirikkan anggur
  kehangatan murka Allah yang Maha Kuasa."
  
  Tafsir ayat itu ialah:
  
  1. Sebilah pedang yang tajam artinya komando-komando
    perang yang tegas.
  2. Tongkat besi artinya kekuatan
    dan ketegasan pemerintahannya.
  3. Mengirikkan anggur, artinya memijak-mijak anggur. Seluruh
    tafsir kemudian bunyinya: Sedang ia akan mengeluarkan
    komando-komando perang yang tegas, kepada sekalian bangsa
    kafir, dan para penyembah berhala. Ia, dengan kuat kekuasaan
    pemerintahannya akan menginjak-injak dan memerangi segala
    macam kemabukan, yang adalah menjadi kebencian Allah s.w.t.
    Hidup Nabi Muhammad kalau diperhatikan, akan nampak, penuh
    dengan perang dan peperangan melawan orang-orang kafir, ia
    dengan perkasanya memerangi mereka, dan menghancurkan
    kejahiliyahan mereka. Kalau demikian maka yang dimaksud
    dengan Dia, pastilah Nabi Muhammad itu sendiri.


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team