Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

           BAGAIMANA SAYA MENGENAL ISLAM
  
  Sejarah ibarat roda, selalu berputar dan berputar. Demikian
  pula dengan manusia. Apa yang baru dihari ini, akan usang
  dikeesokannya, apa yang baik hari ini, belum tentulah baik
  kemudiannya. Dunia penuh dinamika dan romantika. Sayapun
  penuh dengan dinamika dan romantika. Pada tahun 1964 saya
  naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, entah suatu
  kesengajaan yang sudah diatur oleh Tuhan ataukah bagaimana,
  tetapi yang jelas saya telah duduk berdampingan dengan
  seorang yang mengaku bernama Haji Mahmud, yang tertarik oleh
  ketekunan saya membaca injil, akibatnya berdialog, dan dalam
  dialog itu ia memberikan pada saya "Sebuah ajaran Islam,"
  yang bunyinya: 'Kul huallahu Ahad, Allahus samad, Lam yalid
  walam yulad, Walam yakun lahu kufuwan Ahad,' yang artinya:
  Katakanlah  wahai Muhammad, sesungguhnva Allah itu Esa
  tempatmu bergantung. Ia (Allah) tidak beranak dan tidak
  diperanakkan, dan Ia tiadalah mempunyai tandingan."
  
  Haji tersebut menerangkan, bahwa Islam bukan hanya sekedar
  Agama, tetapi juga suatu risalah, suatu ideologie dan suatu
  falsafah, yang cocok untuk sega]a bangsa dan golongan. Islam
  tidak mengenal diskriminasi, dan jabatan, dan pangkat,
  itulah sebabnya dalam mesjid hanya dipakai tikar, dan dalam
  sambahyang semua ummatnya harus tunduk hingga mukanya ke
  bumi tanpa memandang dia itu apa dan siapa.


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team