Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

               PENGANTAR KATA
 
  Pengalaman hidup sdr Muhammad Zulkarnain dalam mencari
  kebenaran ditengah kegelapan kehidupan dunia ini, sangat
  menarik hati. Pilihannya-kepada Islam jadi agama anutan
  diantara sekian agama yang telah dipelajarinya, terdorong
  oleh kebenarannya atas kebenaran Muhammad sebagai rasul
  Allah Nabi penutup s.a.w.
 
  Catatan-catatan  sederhana  dari  study  keagamaan yang
  mengantarkan sdr Zulkarnain mengimani  Muhammad  s.a.w.
  sebagai nabi baik sekali menjadi perhatian setiap orang yang
  suka berfikir.
 
  Moga moga Tuhan akan melimpahi penulis dengan iman yang kuat
  serta khusnuh khatimah.
 
  Wasalam wabillahi taufiek wal hidayah
  Pekalongan, 9 Juni 1969
 
  ABDUL GHOFAR ISMAIL


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team