Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

     KATA SAMBUTAN KETUA MAJELIS ISLAM KABUPATEN SUMBAWA
 
  Assalamu'alaikum wr. wb.
 
  Bismillahir rakhmanir rakhiem.
 
  Setelah saya menggunakan waktu sesaat guna menelaah isi
  karangan ini yang berjudul: "Mengapa saya mengakui Muhammad
  sebagai Rasul Allah s.w.t.," maka saya memperoleh kesan,
  bahwa pengarangnya adalah seorang yang mengakui Muhammad
  s.a.w. didorong oleh geloranya Islam yang berlandaskan
  kebenaran sesuai dengan manifestasi penyelidikan pengarang
  pada kitab-kitab suci yang mengabarkan kedatangan "Al Amin
  Muhammad Nabi & Rasul akhirul zaman."
 
  Semoga  dengan  keharibaan karangan ini ditengah-tengah
  masyarakat Islam akan memperoleh pengetahuan dan sekadar
  sebagai bahan untuk mempertebal Iman & Taqwa kita dalam
  menunaikan kewajiban-kewajiban Islam.
 
  Sekian, wabillahit taufiek wal hidayah.
 
  Sumbawa Besar, 25 Oktober 1968.
  Ketua Majelis Islam Kabupaten
  Sumbawa,
  ttd.
  H.A. AZIZ L.T.


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team