Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

  SUNGGUHKAH YESUS DISALIBKAN?
 
  Untuk menjawab persoalan ini saya sebenarnya telah mengarang
  sebuah buku yang memuat suatu uraian yang lengkap, yang saya
  beri nama: "Sekitar Salib." Maka untuk rnenjawab persoalan
  ini baiklah saya kemukakan beberapa persoalan persoalan
  saja.
 
  1. Dengan berdasarkan pada teriakan: "Eli eli, lama sabath
    tani," dapat ditarik dua kesimpulan:
    a. Allah tidak setiawan, sehingga diperlukan suatu
     teriakan-teriakan yang nyaris histeris kepadanya.
     b. Allah jelas tidak Esa, karena ada 2 Allah disaat
     itu, yaitu Allah yang memanggil dan Allah yang
     dipanggil-panggil (tetapi tidak datang).
     Setidak-tidaknya, keesaan Allah telah pernah retak,
     yaitu pada sekitar tahun 33 M.
  2. Kalau Allah Bapa sama dan sehakekat dengan Allah Putera
    dan sama sehakekat pula dengan Allah Rokhulkudus, mengapakah
    tidak boleh dikatakan bahwa yang disalib adalah Bapa ataukah
    Rokhulkudus? Kalau tidak boleh, apakah masih akan
    dipertahankan bahwa Tuhan itu tiga tetapi satu?
  3. Kalau dosa manusia adalah tersebab oleh sebuah apel yang
    dimakan Adam, dan Yesus kemudiannya turun ke dunia untuk
    menebus dosa itu, adakah buah apel itu lebih penting
    daripada Yesus, sehingga olehnya Yesus harus dikorbankan?
    Manakah yang terlebih utama, Anak Allah ataukah sebuah Apel
    yang kecil?
  4. Kalau penyaliban Yesus di kayu palang merupakan
    persembahan atau pengurbanan yang paling lezat "sehingga
    Allah berkenan atasnya," bertanyalah akal kita: "Adakah
    Allah sedemikian kejamnya sehingga tega menyantap tubuh dan
    darah anaknya sendiri??? Bahkan acara "Makan-makan dan
    Minum-minum" ini diikuti pula oleh ummat manusia di seluruh
    dunia pada tiap-tiap perjamuan suci atau misa vang kudus.
  5. Bagaimanakah akal harus menangkap, bahwa disamping
    menyembah. padanya, kitapun memakan dan meminumi tubuh dan
    darahnva sepuas-puasnya?
  6. Dengan dalih akal yang mana, atau logika apa, dapat
    dimengerti bahwa roti hostia itu akan berubah menjadi "Tubuh
    dan Darah" Tuhan Yesus? Bukankah Hostia itu dibuat dari
    tepung biasa?


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team