Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 6. ALLAH YANG MENGHIDUPKAN DAN YANG MEMATIKAN.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka dirupakan Tuhan Allah   Betapa kamu mengingkari
 akan manusia itu daripada    Allah, sedang dahulunya kamu
 lebu tanah dan         mati (belum ada), kemudian
 dihembuskannya nafas hidup   dihidupkanNya, sudah itu
 kelubang hidungnya;       kamu dimatikanNya, kemudian
 demikianlah manusia itu     dihidupkanNya (pada Hari
 menjadi suatu nyawa yang    Bangkit), akhirnya kamu
 hidup adanya. (Kejadian 2:7)  sekalian akan kembali
                 kehadiratNya. (Al-Baqarah: 28)
 Didalam tangannya adalah
 nyawa segala sesuatu yang    Dia yang menjadikan mati dan
 hidup dan nafas segala Anak   hidup, yakni untuk menguji:
 Adampun. (Ayub 12 :10)     siapa yang lebih baik
                 amalannya diantara kamu.
                 Sungguh Ia Maha Perkasa lagi
                 Maha Pengampun. (Al-Mulk: 2)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team