Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 10. DAPATKAH MANUSIA MENJADI TUHAN?
 
 AL-KITAB            AL-KITAB
 
 IBRANI: TATKALA YESUS      AYUB: TUHAN BUKAN MANUSIA
 DIDALAM KEADAAN MANUSIA...   ADANYA SEPERTI AKU INI.
 
 5Demikian juga Kristus tiada  Bahwasanya bukan Ia manusia
 menuntut hak kemuliaan Imam   adanya seperti aku ini,
 Besar, melainkan Ia yang    sehingga aku dapat memberi
 telah berfirman Kepadanya:   jawab kepadanya, dan
 'Bahwa Engkaulah Anakku;    menghadap hukum bersama-sama
 pada hari ini Aku        dengan Dia. (Ayub 9: 32)
 memperanakkan Dikau. 7Maka
 Ia pun, tatkala didalam     Apa gerangan manusia, maka
 keadaan manusia, sudah     oleh ia suci? seorang yang
 mempersembahkan doa dan     diperanakkan oleh perempuan
 permintaan kepada Yang     masakan ia benar?
 Berkuasa menyelamatkan Dia   (Ayub 15: 14)
 daripada maut, dengan teriak
 yang kuat, dan dengan air
 matanya, maka doanya
 dikabulkan dari sebab
 ketakutannya akan Allah.
 (Ibrani 5: 5, 7)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team