Jesus' Sayings and Stories in Islamic Literatures


Indeks Antar Agama | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota


131/303: Orang meminta sebuah petunjuk yang utama kepada Isa. Dia menjawab: "Kalau engkau harus berhadapan dengan dua hal, di mana yang satu menyangkut dirimu, dan yang lainnya menyangkut Allah, maka uruslah dahulu hal yang bersangkutan dengan Allah."

Keterangan:

Ucapan di atas diriwayatkan oleh (Abu 'Abdallah Muhammad bin 'Ali) Al-Hakim al-Tirmidzi (... - 285 H), Al-Shalat wa Maqasidiha.


132/303: Diriwayatkan bahwa Isa berkata: "Ada tiga macam jenis ulama: (i) ulama yang mengenal Allah dan perintah-perintahNya, (ii) ulama yang mengenal Allah tapi tidak mengenal perintah-perintahNya, (iii) dan ulama yang mengenal perintah-perintah Allah, tapi tidak mengenalNya."

Catatan:

Tarif Khalidi mengutip ucapan di atas dari karya Asín y Palacios "Logia et agrapha domini Jesu apud moslemicos scriptore, asceticos praesertum, usitata", dan menyebutkan bahwa Asín menukilnya dari tulisan Imam Tirmidzi. Tarif Khalidi tidak menyebut langsung karya Imam Tirmidzi yang menjadi sumber acuan, tapi mempersilakan para pembaca bukunya untuk memeriksanya sendiri di karya Asin.


133/303: Isa berkata: "Sebarkanlah sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan api." "Apakah itu," orang meminta tahu dari dia. "Amal shalih," jawab Isa.

Keterangan:

Percakapan di atas diriwayatkan oleh pakar tata bahasa Arab dan penulis tentang adab (Abu al-'Abbas Muhammad bin Yazid) Al-Mubarrad (... - 285 H), Al-Fadil.

Rujukan silang atas percakapan di atas:

  • (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad) Al-Ghazali (... - 505 H), Ihya' 'Ulum al-Din, 3:240.


134/303: Diriwayatkan bahwa Almasih senantiasa berkata: "Jika kalian membutuhkan orang lain, makanlah secukupnya dan bersikaplah tidak berlebih-lebihan."

Keterangan:

Hal di atas diriwayatkan oleh pakar tata bahasa Arab dan penulis tentang adab (Abu al-'Abbas Muhammad bin Yazid) Al-Mubarrad (... - 285 H), Al-Kamil, 1:210.


135/303: Isa senantiasa berkelana ke mana-mana dan tidak pernah menetap di sebuah rumah ataupun desa. Pakaiannya terdiri dari secarik kain dari bulu-bulu kasar atau bulu unta, dan dua baju yang tidak terbuat dari bulu-bulu. Di tangannya terdapat sebuah tongkat. Jika malam tiba sinar bulan adalah lenteranya, kegelapan malam adalah bayangannya, bumi adalah kasurnya, batu adalah bantalnya, tumbuh-tumbuhan padang adalah makanannya. Terkadang dia tidak makan dan minum berhari-hari. Dalam suasana genting dia senang, dalam suasana tenang dia gundah.

Keterangan:

Penampilan dan kebiasaan Isa as. di atas diriwayatkan oleh penulis kisah para nabi ('Umara bin Watsima al-Farisi) Abu Rifa'a al-Fasawi (... - 289 H), Kitab bad' al-Khalq.

Rujukan silang atas hal di atas:

  • (Abu al-Qasim 'Ali bin al-Hasan) Ibn 'Asakir (... - 571 H), Sirat al-Sayyid al-Masih, 120 [variasinya].


136/303: Isa berkata kepada kaum hawariyyun: "Kalian tidak akan memperoleh rahmat Allah sebelum kalian dengan gembira mengenakan suf [1], dengan gembira memakan gandum, dan dengan gembira menjadikan tanah sebagai tempat tidur kalian."

Keterangan:

Ucapan di atas diriwayatkan oleh penulis kisah para nabi ('Umara bin Watsima al-Farisi) Abu Rifa'a al-Fasawi (... - 289 H), Kitab bad' al-Khalq.

Rujukan silang atas hal di atas:

  • (Ahmad bin 'Abdallah) Abu Nu'aim al-Isbahani (... - 430 H), Hilyat al-Auliya' wa Tabaqat al-Asfiya, 5:92.

Catatan kaki:

[1] "Suf" adalah kain wol kasar yang biasa dikenakan kaum "suf"i.


137/303: "Siapakah gurumu?" tanya orang kepada Isa. "Tak seorang pun," jawab Isa. "Aku [sekedar] melihat bahaya dari ketidaktahuan dan menjauhinya."

Keterangan:

Percakapan di atas diriwayatkan oleh penulis adab (Ahmad bin Muhammad al-Qurthubi) Ibn 'Abd Rabbihi (... - 328 H), Al-'Iqd al-Farid, 2:442.

Rujukan silang atas percakapan di atas:

  • (Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Basri) Al-Mawardi (... - 450 H), Adab al-Dunya wa al-Din, 210;
  • (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad) Al-Ghazali (... - 505 H), Ihya' 'Ulum al-Din, 3:63.


138/303: Termasuk ke dalam wahyu Allah kepada Isa di Injil adalah hal sbb.: "Kami memenuhi kalian dengan kerinduan, tetapi kalian tidak mempunyai kerinduan. Kami bersedih atas kalian, tetapi kalian tidak menangis. Hai manusia di usia limapuluhan, apa yang telah kau berikan, apa yang kau simpan? Hai manusia di usia enampuluhan, saat panenmu telah dekat! Hai manusia di usia tujuhpuluhan, ayo berangkat ke perhitungan!"

Keterangan:

Hal di atas diriwayatkan oleh penulis adab (Ahmad bin Muhammad al-Qurthubi) Ibn 'Abd Rabbihi (... - 328 H), Al-'Iqd al-Farid, 3:145.


139/303: Isa berkata tentang air: "Itu adalah ayahku." Dan ia berkata tentang roti: "Itu adalah ibuku." Maksud dia, air dan roti memberi makan kepada tubuh laksana yang dilakukan orang tua.

Keterangan:

Hal di atas ditulis oleh penulis adab (Ahmad bin Muhammad al-Qurthubi) Ibn 'Abd Rabbihi (... - 328 H), Al-'Iqd al-Farid, 6:290.

Rujukan silang atas hal di atas:

  • (Abu al-Hasan 'Ali bin Isma'il al-Andalusi) Ibn Sida (... - 458 H), Kitab al-Mukhassas, 13-173-174.

Catatan:

Tarif Khalidi memberi komentar bahwa tulisan Ibn 'Abd Rabbihi di atas mungkin ada hubungannya dengan polemik berkenaan dengan keyakinan umat Kristen akan perwujudan "roti dan anggur" sebagai "daging dan darah Yesus".


140/303: Isa berkata: "Orang jahat itu menular; barang siapa bersekutu dengan kejahatan, akan terjerat dalam resiko untuk membunuh. Karenanya perhatikanlah dengan siapa kalian bersekutu."

Keterangan:

Ucapan di atas diriwayatkan oleh pakar hadits dan ulama dari kaum Syiah (Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub) Al-Kulaini (... - 329 H), Al-Ushul min al-Kafi, 2:640.


Sumbangan: Jajang Kurniawan [Jajang.Kurniawan@Allianz.co.id] melalui milis hikmah@isnet.org


Indeks Antar Agama | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team