Ahmadiyyah Lahore

Indeks Islam | Indeks Ahmadiyyah | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

  • Lahore
    (Aliran Ahmadiyyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujjadid - bukan nabi)
    • Al-Washiyyat, sebuah buku yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad menjelang kematiannya. Dalam buku ini tergambarkan persiapan-persiapan yang dilakukan beliau untuk pengikut-pengikutnya.
    • Gerakan Pembaharuan dalam Islam, sebuah buku pelajaran Islam di lingkungan PIRI, suatu yayasan pendidikan kepunyaan Ahmadiyah Lahore.
    • In the Service of Islam, penjelasan mengenai Islam dari seorang Ahmadi kelompok Lahore (N.A. Faruqui, Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, Lahore, Inc.)

Indeks Islam | Indeks Ahmadiyyah | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team