Kebangkitan Islam

Indeks Islam | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

PENGANTAR PENERBIT

AWAL abad ke-XV Hijriah yang lalu, masyarakat Islam dunia telah sepakat dan menyatakan sebagai permulaan dari Kebangkitan Islam (Kebangkitan Umat Islam). Hal ini berarti perjalanan masa kebangkitan Islam telah memasuki tahun ke-18. Namun demikian, di lingkungan para pakar Muslim, terdapat senarai pemikiran yang bervariasi.

Memang hal yang paling fundamental untuk dibincangkaji adalah apa yang layak dijadikan agenda umat dalam mengisi era kebangkitan tersebut. Meskipun demikian, infaq pemikiran dari para pakar Muslim, tentang berbagai dimensi kebangkitan Islam yang disajikan dalam buku ini merupakan penambah khazanah umat untuk mengapresiasi era kebangkitan itu.

Pakar-pakar Muslim terkemuka seperti Prof. Munir Syafiq, Dr. Yusuf Qardhawi, Syekh Muh. al-Ghazali dan lain-lain, sebagai penulis yang terlibat dalam perbincangan ini, menjadi suatu garansi intelektual tersendiri.

Bagaimana umat Islam dapat keluar dari kejumudan dan ketertinggalan, beberapa ciri gerakan pemuda Muslim yang kurang kondusif (menunjang) terhadap kebangkitan Islam serta pola sikap yang harus dianut, tersaji secara gamblang di sini.

Kami berharap, buku ini dapat memperluas wawasan umat dalam mengisi era kebangkitannya.

Wallahu a'lamu bisshawab.
Billahi at-Taujiq wal Hidayah.

Jakarta, Syawal 1418 H/Februari 1998 M

(sebelum, sesudah)


Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar (As-Shahwatul Islamiyah Ru'yatu Nuqadiyatu Minal Daakhili) Penerbit GEMA INSANI PRESS Jl. Kalibata Utara 11 No. 84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388

 

Indeks Islam | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team