Sejarah Hidup Muhammad

oleh Muhammad Husain Haekal

Indeks Islam | Indeks Haekal | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

BAGIAN KEDUAPULUH EMPAT: PEMBEBASAN MEKAH        (2/3)
Muhammad Husain Haekal
 
Disamping Abbas, yang juga berangkat menyongsong ialah Abu
Sufyan bin'l-Harith b. 'Abd'l-Muttalib, sepupu Nabi, Abdullah
b.  Abi  Umayya  bin'l-Mughira,  anak  bibinya.  Mereka
menggabungkan diri dengan pasukan Muslimin di Niq'l-'Uqab.
Mereka berdua minta ijin akan menemui Nabi, tapi Nabi menolak.
 
"Tidak perlu aku kepada mereka," katanya kepada Umm Salama,
isterinya, ketika ia mencoba membicarakan masalah dua orang
itu. "Aku sudah banyak menderita karena anak pamanku itu.
Sedang anak bibiku, dan iparku pula, ia sudah mengatakan yang
bukan-bukan ketika ia di Mekah."
 
Keterangan ini disampaikan kepada Abu Sufyan, dan dia berkata:
 
"Demi Allah, bagiku hanyalah aku ingin diijinkan bertemu,
atau, dengan bantuan anakku ini, kami akan pergi ke mana saja,
sampai kami mati kehausan dan kelaparan."
 
Nabi  merasa kasihan kepada mereka. Kemudian mereka pun
diijinkan masuk menemuinya, dan mereka menyatakan masuk Islam.

Menyaksikan pasukan Muslimin serta kekuatannya yang demikian
rupa, Abbas b. 'Abd'l-Muttalib sekarang merasa cemas dan
terkejut sekali. Sekalipun ia sudah masuk Islam, namun hatinya
selalu kuatir akan bencana yang akan menimpa Mekah jika
kekuatan pasukan yang belum pernah ada bandingannya di seluruh
jazirah Arab itu kelak menyerbu ke dalam kota. Bukankah baru
saja ia meninggalkan Mekah,  meninggalkan  keluarga  dan
handai-tolan, yang belum lagi terputus pertalian mereka karena
Islam yang baru dianutnya itu? Boleh jadi ia menyatakan rasa
kekuatirannya itu kepada Rasul, dan ia bertanya apa yang akan
diperbuatnya kalau pihak Quraisy minta damai. Atau boleh jadi
juga sepupunya ini yang dengan senang hati membuka pembicaraan
dengan Abbas dalam hal ini, dan diharapkannya ia menjadi
seorang utusan yang akan memberi kesan yang menakutkan kepada
sekelompok orang di kalangan Quraisy itu, sehingga kelak dapat
memasuki Mekah tanpa sesuatu pertumpahan darah dan Mekah akan
tetap dalam kesuciannya seperti dulu dan  seperti  yang
seharusnya akan demikian.
 
Dengan duduk di atas seekor bagal3 putih kepunyaan Nabi, Abbas
berangkat pergi ke daerah Arak, dengan harapan kalau-kalau ia
akan berjumpa dengan orang mencari kayu, atau tukang susu atau
dengan manusia siapa saja yang sedang pergi ke Mekah. Ia akan
menitipkan pesan kepada penduduk kota itu tentang kekuatan
pasukan Muslimin yang sebenarnya supaya mereka kelak menemui
Rasulullah dan minta damai sebelum pasukan ini memasuki kota
dengan kekerasan.
 
Sejak pihak Muslimin berlabuh di Marr'z-Zahran, pihak Quraisy
sudah mulai merasakan adanya bahaya yang sedang mendekati
mereka. Maka diutusnya Abu Sufyan b. Harb, Budail b. Warqa'
dan Hakim b. Hizam - masih kerabat Khadijah - mencari-cari
berita serta mengajuk sampai seberapa jauh bahaya yang mungkin
mengancam mereka itu.

Sementara Abbas sedang di atas bagal Nabi yang putih itu,
tiba-tiba ia mendengar ada percakapan antara Abu Sufyan b.
Harb dengan Budail b. Warqa' sebagai berikut:
 
Abu Sufyan: "Aku belum pernah melihat api unggun dan pasukan
tentara seperti yang kita lihat malam ini."
 
Budail: "Tentu itu api unggun Khuza'a yang sudah dirangsang
perang."

Abbas sudah mengenal suara Abu Sufyan itu, lalu dipanggilnya
dengan nama julukannya:
 
"Abu Hanzala!"
 
"Abu'l-Fadzl!" gilir Abu Sufyan menyahut.
 
"Abu Sufyan, kasihan engkau!" kata Abbas. "Rasulullah berada
di tengah-tengah rombongan itu. Apa jadinya Quraisy kalau
mereka memasuki Mekah dengan kekerasan."
 
"Apa yang harus kita perbuat!" kata Abu Sufyan. "Kupertaruhkan
ibu-bapaku untukmu."4
 
Oleh Abbas ia dinaikkannya di belakang bagal dan diajaknya
berangkat bersama-sama, sedang kedua temannya  disuruhnya
kembali ke Mekah. Oleh karena ketika melihat bagal itu mereka
sudah mengenalnya, dibiarkannya ia dengan penumpangnya itu
lalu di hadapan mereka, di tengah-tengah sepuluh ribu orang
yang sedang memasang api unggun, yang sengaja dipasang untuk
menimbulkan kegentaran dalam hati penduduk Mekah.
 
Akan tetapi ketika bagal itu lalu di depan api unggun Umar
bin'l-Khattab, dan Umar melihatnya, sekaligus ia mengenal Abu
Sufyan dan diketahuinya pula bahwa Abbas hendak melindunginya.
Cepat-cepat ia pergi ke kemah Nabi dan dimintanya kepada Nabi
supaya batang leher orang itu dipenggal.
 
"Rasulullah," kata Abbas. "Saya sudah melindunginya."

Menghadapi situasi semacam itu dan waktu sudah malam pula, dan
setelah terjadi perdebatan yang kadang sengit juga antara Umar
dan Abbas, Muhammad berkata:
 
"Bawalah dia dulu ke tempatmu, Abbas. Pagi-pagi besok bawa ke
mari."
 
Keesokan harinya, bilamana Abu Sufyan sudah dibawa lagi
menghadap Nabi dan disaksikan oleh pembesar-pembesar dari
kalangan Muhajirin dan Anshar - terjadi dialog demikian ini:
 
Nabi: "Kasihan kamu Abu Sufyan! Bukankah sudah tiba waktunya
sekarang engkau harus mengetahui, bahwa tak ada Tuhan selain
Allah!?"
 
Abu Sufyan: "Demi ibu-bapaku! Sungguh bijaksana  engkau!
Sungguh pemurah engkau dan suka memelihara hubungan keluarga!
Aku memang sudah menduga, bahwa tak ada tuhan selain Allah,
itu sudah mencukupi segalanya."
 
Nabi: "Kasihan engkau Abu Sufyan! Bukankah sudah tiba waktunya
engkau harus mengetahui, bahwa aku Rasulullah!?"
 
Abu Sufyan: "Demi ibu-bapaku! Sungguh bijaksana  engkau!
Sungguh pemurah engkau dan suka memelihara hubungan keluarga!
Tetapi mengenai hal ini, sungguh sampai sekarang masih ada
sesuatu dalam hatiku."
 
Sekarang Abbas campur tangan. Ia bicara dengan ditujukan
kepada Abu Sufyan, supaya ia mau menerima Islam dan bersaksi
bahwa tak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad pesuruhNya
- sebelum batang lehernya dipenggal. Menghadapi hal ini buat
Abu Sufyan tak ada jalan lain ia harus menerima. Sekarang
Abbas menghadapkan pembicaraannya kepada Nabi 'alaihissalam:
 
"Rasulullah," katanya. "Abu Sufyan orang yang gila hormat.
Berikanlah sesuatu kepadanya."
 
"Ya," kata Rasulullah "Barangsiapa datang ke rumah Abu Sufyan,
orang itu selamat, barangsiapa menutup pintu rumahnya orang
itu selamat dan barangsiapa masuk ke dalam mesjid orang itu
juga selamat."
 
Ahli-ahli sejarah dan penulis-penulis riwayat hidup Nabi semua
sepakat tentang terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Hanya
sebagian mereka masih ada yang bertanya-tanya: Adakah semua
itu terjadi karena kebetulan saja? Kepergian Abbas kepada Nabi
dengan maksud hendak pergi ke Medinah, tiba-tiba bertemu
dengan  pasukan  tentara Muslimin di Juhfa, begitu juga
kepergian Budail b. Warqa' dan Abu Sufyan b. Harb yang hanya
sekedar mau mengintai, padahal sebelum itu Budail sendiri
sudah ke Medinah dan melaporkan kepada Nabi apa yang telah
terjadi terhadap Khuza'a dan dari Nabi diketahuinya bahwa Nabi
akan membelanya. Adakah dalam kepergiannya ini Abu Sufyan
tidak menyadari bahwa Muhammad juga telah berangkat hendak
menyerbu Mekah? Ataukah karena sesuatunya itu - sedikit banyak
- dengan suatu persepakatan yang sudah diatur lebih dulu, dan
karena persepakatan itu pula, telah mempertemukan Abbas dengan
Abu Sufyan, dan bahwa Abu Sufyan sudah yakin - sejak ia pergi
ke Medinah hendak meminta perpanjangan waktu  Perjanjian
Hudaibiya dan kembali dengan tangan kosong - bahwa tak ada
jalan lain buat Quraisy akan dapat menahan Muhammad dan yakin
pula ia bahwa kalau ia membukakan jalan untuk pembebasan itu
ia  akan  tetap  memegang  pimpinan  dan  mempertahankan
kedudukannya yang penting di Mekah, dan bahwa apa yang telah
menjadi persepakatan mereka itu tidak sampai pula kepada
Muhammad dan kepada orang-orang yang berkepentingan dengan
soal itu, dengan kenyataan bahwa Umar sendiri pun telah
bermaksud hendak membunuh Abu Sufyan? Besar sekali risikonya
kita akan menjatuhkan vonis. Tetapi rasanya kita sudah akan
dapat memastikan - untuk memuaskan hati kita - bahwa baik
karena suatu kebetulan saja yang telah menyebabkan semua
peristiwa itu, atau karena memang sudah ada semacam suatu
persepakatan, tapi yang terang kedua kejadian itu menunjukkan,
betapa cermat dan pandainya Muhammad dapat menguasai suatu
peperangan terbesar dalam sejarah Islam tanpa pertempuran dan
tanpa pertumpahan darah.

Islamnya Abu Sufyan itu tidak akan mengurangi kewaspadaan dan
kesiap-siagaan Muhammad dalam menyiapkan diri hendak memasuki
Mekah. Kalau kemenangan yang di tangan Tuhan itu memang
diberikan kepada siapa saja yang dikehendakiNya, tapi Tuhan
akan memberikan pertolongan hanya kepada orang yang sudah
mengadakan persiapan, dan dalam segala hal dan setiap saat
berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Oleh karena itu
diperintahkannya supaya Abu Sufyan ditahan dulu di sela wadi,
pada sebuah jalan masuk gunung ke Mekah, sehingga bila nanti
pasukan Muslimin lewat, ia akan melihatnya sendiri, dan dapat
pula dengan jelas ia melaporkan kepada golongannya, supaya
jangan timbul perlawanan yang bagaimanapun bentuknya, apabila
ia dapat cepat-eepat kembali kepada mereka kelak.
 
Bilamana kemudian kabilah-kabilah itu lewat di hadapan Abu
Sufyan, yang sangat mempesonakan hatinya ialah batalion serba
hijau yang mengelilingi Muhammad, yang terdiri dari kaum
Muhajirin dan Anshar, dan yang tampak hanyalah pakaian besi.
Setelah mengetahui keadaan itu Abu Sufyan berkata:
 
"Abbas, kiranya takkan ada orang yang sanggup menghadapi
mereka itu. Abu'l-Fadzl, kerajaan kemenakanmu ini kelak akan
menjadi besar!"
 
Sesudah itu kemudian ia dibebaskan pergi menemui golongannya
dan dengan suara keras ia berteriak kepada mereka:
 
"Saudara-saudara Quraisy! Muhammad sekarang datang dengan
kekuatan yang takkan dapat kamu lawan. Tetapi barangsiapa
datang ke rumah Abu Sufyan orang itu selamat, barangsiapa
menutup pintu rumahnya, orang itu selamat dan barangsiapa
masuk ke dalam mesjid orang itu juga selamat!"
 
Muhammad sudah berangkat bersama  pasukannya  sampai  ke
Dhu-Tuwa.  Setelah  dilihatnya  dari tempat itu tak ada
perlawanan dari pihak Mekah, pasukannya  dihentikan.  Ia
membungkuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, yang telah
membukakan pintu Lembah Wahyu dan tempat Rumah Suci itu
kepadanya dan kepada kaum Muslimin, sehingga mereka dapat
masuk dengan aman, dengan tenteram.
 
Dalam pada itu Abu Quhafa (ayah Abu Bakr) - yang belum lagi
masuk Islam waktu itu - meminta kepada cucunya yang perempuan
supaya ia dibawa mendaki gunung Abu Qubais. Sesampainya di
atas gunung, orang yang sudah buta itu bertanya kepada cucunya
apa yang dilihatnya. Oleh cucunya dijawab bahwa ia melihat
sesuatu serba hitam berkelompok "ltu pasukan berkuda", kata
orang tua itu.
 
"Sekarang yang serba hitam itu sudah terpencar," kata cucunya
lagi.
 
"Kalau begitu pasukan berkuda itu sedang bertolak ke Mekah.
Cepat-cepatlah bawa aku pulang ke rumah."
 
Tetapi sebelum ia sampai ke rumahnya pasukan berkuda itu sudah
lebih dulu sampai.

Muhammad merasa bersyukur kepada Tuhan karena pintu Mekah kini
telah terbuka. Tetapi sungguhpun demikian ia tetap selalu
waspada dan berhati-hati. Diperintahkannya pasukannya supaya
dipecah menjadi empat bagian. Diperintahkan kepada mereka
semua supaya jangan melakukan pertempuran, jangan sampai
meneteskan darah, kecuali jika sangat terpaksa sekali. Zubair
bin'l-'Awwam dalam memimpin pasukan itu ditempatkan pada sayap
kiri dan diperintahkan memasuki Mekah dari sebelah utara.
Khalid  bin'l-Walid  ditempatkan  pada  sayap  kanan dan
diperintahkan supaya memasuki Mekah dari jurusan bawah. Sa'd
b. 'Ubada yang memimpin orang Medinah supaya memasuki Mekah
dari sebelah barat, sedang Abu 'Ubaida bin'l-Jarrah oleh
Muhammad  ditempatkan  ke  dalam  barisan  Muhajirin dan
bersama-sama memasuki Mekah dari bagian atas, di kaki gunung
Hind.
 
Sementara  mereka  sedang  dalam persiapan demikian itu,
tiba-tiba terdengar Said b. 'Ubada berkata:
 
"Hari ini adalah hari perang. Hari dibolehkannya segala yang
terlarang ..."
 
Dalam hal ini ia telah melanggar perintah Nabi, bahwa kaum
Muslimin tidak boleh membunuh penduduk Mekah. Oleh karena itu,
ketika Nabi mengetahui apa yang dikatakan oleh Sa'd itu,
terpikir olehnya akan mengambil bendera yang ada di tangannya
dan menyerahkannya kepada anaknya, Qais. Qais adalah laki-laki
yang bertubuh besar, tapi ia lebih tenang dari ayahnya.
 
Ketika pasukan sudah memasuki kota, dari pihak Mekah tidak ada
perlawanan, kecuali pasukan Khalid bin'l-Walid yang berhadapan
dengan perlawanan dari mereka yang tinggal di daerah bagian
bawah Mekah. Mereka ini terdiri dari orang-orang Quraisy yang
paling keras memusuhi Muhammad dan yang ikut serta dengan Banu
Bakr melanggar Perjanjian Hudaibiya dengan mengadakan serangan
terhadap Khuza'a. Mereka ini tidak mau memenuhi seruan Abu
Sufyan. Bahkan mereka telah menyiapkan diri hendak berperang,
sementara yang lain dari golongan mereka ini juga telah
bersiap-siap pula hendak melarikan diri. Mereka dipimpin oleh
Safwan, Suhail dan 'Ikrima b. Abi Jahl. Bilamana pasukan
Khalid ini datang, mereka menghujaninya dengan serangan panah.
Tetapi secepat itu pula Khalid berhasil meneerai-beraikan
mereka. Sungguhpun begitu dua orang dari anak buahnya tewas,
karena mereka ini ternyata sesat jalan dan terpisah dari induk
pasukannya,  sementara pihak Quraisy kehilangan tigabelas
orang, menurut satu sumber, atau duapuluh delapan orang,
menurut sumber yang lain.
 
Melihat malapetaka yang sekarang sedang menimpa mereka ini,
Shafwan, Suhail dan 'Ikrima cepat-cepat angkat kaki melarikan
diri, dengan meninggalkan orang-orang yang tadinya mereka
kerahkan mengadakan perlawanan menghadapi kekuatan dan pukulan
Khalid yang heroik itu. Dalam pada itu Muhammad dengan pasukan
Muhajirin yang kini di atas sebuah dataran tinggi itu, sedang
menyusur turun menuju ke Mekah, dengan keyakinan hati hendak
membebaskannya dalam keadaan aman dan damai. Dilihatnya kota
itu dengan segala isinya, dilihatnya pula kilatan pedang di
bagian bawah kota  serta  pasukan  Khalid  yang  sedang
mengejar-ngejar mereka yang menyerangnya itu. Disini ia merasa
sedih sekali dan berteriak geram dengan mengingatkan kembali
akan perintahnya untuk tidak mengadakan pertempuran. Setelah
diketahuinya kemudian apa yang telah terjadi, teringat ia
bahwa yang sudah dikehendaki Tuhan itulah yang baik.

Sekarang Muhammad berhenti di hulu kota Mekah, di hadapan
Bukit Hind. Di tempat itu dibangunnya sebuah kubah (kemah
lengkung), tidak jauh dari makam Abu Talib dan Khadijah.
Ketika ia ditanya, maukah ia beristirahat di  rumahnya,
dijawabnya: "Tidak. Tidak ada rumah yang mereka tinggalkan
buat saya di Mekah," katanya. Kemudian ia masuk ke dalam kemah
lengkung itu, ia beristirahat dengan hati penuh rasa syukur
kepada Tuhan, karena ia telah kembali dengan terhormat, dengan
membawa kemenangan ke dalam kota, kota yang dulu telah
mengganggunya menyiksanya dan mengusirnya dari keluarga dan
kampung halamannya. Ia melepaskan pandang ke sekitar tempat
itu, ke lembah wadi  dan  gunung-gunung  yang  ada  di
sekelilingnya. Gunung-gunung, tempat ia dahulu tinggal di
celah-celahnya, ketika tindakan Quraisy sudah begitu memuncak,
begitu keras mengasingkan dia. Di pegunungan itulah, yang juga
di antaranya Gua Hira, tempat ia menjalankan tahannuth ketika
datang kepadanya wahyu: 'Bacalah! Dengan nama Tuhanmu Yang
menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah.
Dan Tuhanmu Maha Pemurah. Yang mengajarkan dengan Pena.
Mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya..."
(Qur'an, 96: 1-5)
 
Ke  sekitar gunung-gunung itu ia melepaskan pandang, ke
lembah-lembah, dengan rumah-rumah Mekah yang bertebaran, dan
di tengah-tengah adalah Rumah Suci. Begitu rendah hati ia
kepada Tuhan, sehingga airmata menitik dari matanya, setitik
airmata Islam dan rasa syukur demi Kebenaran Yang Mutlak, yang
dalam segala soal kepadaNya jua akan kembali.
 
Saat itu juga terasa olehnya bahwa tugasnya sebagai komandan
sudah selesai. Tidak lama tinggal dalam kemah itu, ia segera
keluar lagi. Dinaikinya untanya Al-Qashwa, dan ia pergi
meneruskan perjalanan ke Ka'bah. Ia bertawaf di Ka'bah tujuh
kali dan menyentuh sudut (hajar aswad) dengan  sebatang
tongkat5 di tangan. Selesai ia melakukan tawaf, dipanggilnya
Uthman b. Talha dan pintu Ka'bah dibuka. Sekarang Muhammad
berdiri di depan pintu, orang pun mulai berbondong-bondong. Ia
berkhotbah di hadapan mereka itu serta membacakan firman
Tuhan: "Wahai manusia. Kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Tetapi orang
yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah
orang yang paling takwa (menjaga diri dari kejahatan). Allah
Maha mengetahui dan Maha mengerti." (Qur'an, 49: 13)
 
Kemudian ia menanya kepada mereka:
 
"Orang-orang Quraisy. Menurut pendapat kamu, apa yang akan
kuperbuat terhadap kamu sekarang?"
 
"Yang baik-baik. Saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah."
jawab mereka.
 
"Pergilah kamu sekalian. Kamu sekarang sudah bebas!" katanya.
 
Dengan ucapan itu maka kepada Quraisy dan seluruh penduduk
Mekah ia telah memberikan pengampunan umum (amnesti).
 
Alangkah indahnya pengampunan itu dikala ia mampu! Alangkah
besarnya jiwa ini, jiwa yang telah melampaui segala kebesaran,
melampaui segala rasa dengki dan dendam di hati! Jiwa yang
telah dapat menjauhi segala perasaan duniawi, telah mencapai
segala yang diatas kemampuan insani! Itu orang-orang Quraisy,
yang sudah dikenal betul oleh Muhammad, siapa-siapa mereka
yang pernah berkomplot hendak membunuhnya, siapa-siapa yang
telah menganiayanya dan menganiaya sahabat-sahabatnya dahulu,
siapa-siapa yang memeranginya di Badr dan di Uhud, siapa yang
dahulu mengepungnya dalam perang Khandaq? Dan siapa-siapa yang
telah menghasut orang-orang Arab semua supaya melawannya, dan
siapa pula, kalau berhasil, yang akan membunuhnya, akan
mencabiknya sampai berkeping-keping kapan saja kesempatan itu
ada!? Mereka itu, orang-orang Quraisy itu sekarang dalam
genggaman tangan Muhammad, berada di bawah telapak kakinya.
Perintahnya akan segera dilaksanakan terhadap mereka itu.
Nyawa mereka semua kini tergantung hanya di ujung bibirnya dan
pada wewenangnya atas ribuan balatentara yang bersenjatakan
lengkap, yang akan dapat mengikis habis Mekah dengan seluruh
penduduknya dalam sekejap mata!
                  (bersambung ke bagian 3/3)
 
---------------------------------------------
S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
Penerbit PUSTAKA JAYA
Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
Cetakan Kelima, 1980
 
Seri PUSTAKA ISLAM No.1

Indeks Islam | Indeks Haekal | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team