Faham Mahdi Syi'ah dan
Ahmadiyah dalam Perspektif

oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 
LAMPIRAN                        (3/7)
oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.
 
C. HADIS-HADIS MAHDIYYAH VERSI UMAYYAH
 
1. Dari 'Ali, Nabi SAW., bersabda: "Akan muncul seorang
  laki-laki dari belakang (lembah) sungai yang disebut
  al-Haris seorang petani yang didahului oleh seorang
  laki-laki yang disebut Mansur. Dia tinggal atau menetap
  bersama keluarga Muhammad SAW., sebagaimana orang Quraisy
  tinggal bersama Rasululluh SAW., dan wajib bagi setiap
  Mukmin menolongnya atau memenuhi ajakannya."
 
2. Rasulullah SAW., bersabda: "Ya Allah jadikanlah dia
  pemimpin dan al-Mahdi." (HR. Tirmizi)
 
Tampaknya hadis Mahdiyyah seperti ini, tidak banyak
ragamnya, namun demikian, dengan disebutnya nama al-Mansur,
jelas hadis Mahdiyyah tersebut menunjukkan identitas Bani
Umayyah.
 
                      (bersambung 4/7)
 
-------------------------------------------------
Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif
Drs. Muslih Fathoni, M.A.
Edisi 1 Cetakan 1 (1994)
PT. RajaGrafindo Persada
Jln. Pelepah Hijau IV TN.I No.14-15
Telp. (021) 4520951 Kelapa Gading Permai
Jakarta Utara 14240

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team