Barangsiapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengan-nya.

Di kutip dari: "Puasa Bersama Rasulullah", karangan Ibnu Muhammad, Pustaka Al Bayan Mizan.


Indeks Utama | Tim Media | Saran | ISNET Homepage

Dirancang oleh MEDIA, 1997-2001.
Hak cipta © dicadangkan.