Sunni yang Sunni

Tanggapan oleh Mahmud az-Zaby terhadap buku dengan judul Dialog Sunni-Syiah oleh ulama Syiah al-Musawi

Selamat Datang
Isi Lengkap
Tentang Penulis

Pengantar Terjemahan
Pendahuluan
Pandangan Sunni
Pengertian Rafidhah dan Syiah
Rafidhah dan Hukumnya
Perbedaan Riwayat
Riwayat dari Kaum Khawarij
Mengutip dari perawi Syiah
Seratus Sahabat Syiah: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Kesimpulan
Mukadimmah I
Sanggahan D17
Sanggahan D18
Sanggahan D19
Mukadimmah II
Tanggapan D20-24
Tanggapan D25-26
Sanggahan D27-28
Sanggahan D29-30
Sanggahan D32
Sanggahan D34
Sanggahan D36
Sanggahan D38
Tanggapan D40
Sanggahan D42
Sanggahan D44
Sanggahan D46
Sanggahan D48
Sanggahan D49
Sanggahan D50
Sanggahan D52
Sanggahan D54-58
Sanggahan D59-60
Sanggahan D61
Sanggahan D62
Sanggahan D64
Sanggahan D66
Sanggahan D67-68
Komentar D69
Sanggahan D70
Sanggahan D71-74
Sanggahan D75-76
Sanggahan D77-78
Tanggapan D79-82
Sanggahan D83-84
Sanggahan D85-88
Sanggahan D89-92
Sanggahan D93-96
Sanggahan D97-100
Sanggahan D101-108
Sanggahan D109-110
Sanggahan D111-112
Penutup
Versi Lengkap PDF (1,2MB)

Dialog Sunnah-Syiah
Faham Mahdi

 Links

ISNET Homepage Index Utama Saran