Musyawarah Burung

Musyawarah Burung (1184-1187) yang ditulis oleh penyair besar Faridu'd-Din Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim dalam gaya sajak alegoris ini, melambangkan kehidupan dan ajaran kaum Sufi.

Isi Lengkap
Tentang Penulis (offsite)

KATA PENGANTAR
I.
MADAH DOA
II.
BURUNG BERKUMPUL
III.
MUSYAWARAH BURUNG

Musyawarah Dibuka

Pengejawantahan Simurgh

Bulbul
Hudhud

Kisah Puteri Raja

Nuri

Penggila Tuhan dan Khizr

Merak

Guru dan Murid

Itik

Cerita Orang yang Salih

Ayam Hutan

Cincin Sulaiman

Humay

Mahmud dan Orang Alim

Dalih Rajawali

Jawab Hudhud

Bangau

Orang Alim dan Lautan

Burung Hantu

Si Bakhil

Burung Gereja

Cerita tentang Ya'kub

Perdebatan

Jawab Hudhud
Raja yang Mempesona
Mahmud dan Ayaz

Hudhud Menuturkan Perjalanan

Kisah Syaikh San'an

Membicarakan Perjalanan

Bayazid Bistami

Burung-burung Berangkat
Burung Pertama

Mahmud dan Penangkap Ikan
Mahmud dan Penebang Kayu

Burung Kedua

Seorang Perenung
Cerita tentang Rabi'ah
Si Penggila Tuhan

Burung Ketiga

Seorang yang Jahat
Jibril dan Niat Baik
Sang Sufi
Tuhan Menegur Musa

Burung Keempat

Syabli
Pertengkaran Dua Sufi
Raja dan Pengemis

Burung Kelima

Abbasah
Raja Tanya Darwis

Burung Keenam

Keluhan Seorang Mubtadi
Khoja dan Sufi

Burung Ketujuh

Syaikh dan Muridnya
Tuhan Menegur Seorang Darwis

Burung Kedelapan

Seloroh Sebuah Istana
Laba-Laba
Menjauhi Manusia

Burung Kesembilan

Syabli
Saudagar Kaya
Hallaj

Burung Kesepuluh

Feniks
Nasihat Tai
Isa dan Kendi
Socrates

Burung Kesebelas

Tahu Berterimakasih
Syaikh dan Perempuan Tua
Pertanyaan Kepada Junaid
Kelelawar Mencari Matahari

Burung Kedua Belas

Bayazid dan Tarmazi
Hamba dan Jubah Kehormatan

Burung Ketiga Belas

Amsal Kiasi dari Tarmazi
Syaikh Khirkani dan Mentimun

Burung Keempat Belas

Wanita Tua yang Ingin Membeli Yusuf
Ibrahim Adham
Dunia Menurut Seorang Sufi

Burung Kelima Belas

Cerita Kecil tentang Imam Hambal
Raja India
Tentara Muslim dan Tentara Salib
Yusuf dan Saudara-Saudaranya

Burung Keenam Belas

Penggila Tuhan dan Hamba Amid
Seorang Gila yang Suci
Doa Orang Gila
Orang Gila yang Lain

Burung Ketujuh Belas

Mimpi Seorang Pengikut Bayazid
Mahmud di Bilik-Panas Hammam
Dua Orang Pengangkut Air

Burung Kedelapan Belas

Syaikh Abubakar
Tuhan Bersabda
Janggut Indah
Berjanggut Panjang

Burung Kesembilan Belas

Sahabat Tuhan
Cerita Kecil Kiasi
Kedua Lelaki Mabuk
Pecinta dan Kekasihnya
Polisi dan Lelaki Mabuk

Burung Kedua Puluh

Doa Syaikh Rubdar
Sabda Tuhan Pada Daud
Mahmud dan Ayaz
Doa Rabi'ah
Sabda Tuhan Kepada Daud
Sultan Mahmud dan Berhala Somnat
Cerita Kecil Lain tentang Mahmud

Burung Kedua Puluh Satu

Yusuf dan Zulaiha
Syaikh Bin Ali Tusi
Permohonan pada Muhammad

Burung Kedua Puluh Dua

Sari dari Ganj-Nama
Cerita tentang Majnun
Yusuf Hamdani
Abu Sa'id Mahnah
Mahmud dan Pencari Emas
Sebuah Kalimat dari Rabi'ah

Lembah Kedua

Mabuk Cinta
Cerita tentang Majnun
Pengemis Mencintai Ayaz
Seorang Arab di Persia
Kehilangan Kekasih
Ibrahim dan Malakul Maut

Lembah Ketiga

Airmata Batu
Pencinta yang Tidur
Perajurit Pengawal
Mahmud dan Si Gila Tuhan

Lembah Keempat

Jatuh ke Dalam Sumur
Ahli Nujum
Lalat dan Madu
Kata-kata Syaikh
Mencintai Puteri Pemelihara Anjing

Lembah Kelima

Jawaban Si Gila Tuhan
Syaikh Bu Ali Dakkah
Doa Lukman Sarkhasi
Menyelamatkan Kekasih
Mahmud dan Ayaz

Lembah Keenam

Mencintai Hambanya
Si Ibu dan Anaknya
Kunci yang Hilang
Melihat Gurunya dalam Mimpi

Lembah Ketujuh

Fatwa Nassir Uddin
Kupu-kupu
Mendapat Perlakuan Buruk
Pangeran dan Pengemis
Pertanyaan Seorang Murid

Sikap Burung-Burung

Kebakaan Setelah Kemusnahan

AKHIRUL KALAM
ATTAR
KAUM SUFI
SAMPUL BELAKANG
WIKIPEDIA


 Links

ISNET Homepage, Index Utama, Saran