Kisah Bijak Para Sufi

Idries Shah

Lampiran

Daftar para pengarang dan guru yang disebut dalam buku ini, berdasarkan urutan waktu. Penanggalan yang digunakan adalah Masehi, dan daftranya berdasarkan waktu kematian

Abad ketujuh

Abad kedelapan

Abad kesembilan

 • 803 Fudail bin Ayad, 'Sang Pengembara', meninggal di Mekkah. Guru Harun Al-Rasyid.
 • 828 Abu Al-Atahiyya, pendiri tarekat 'Darwis yang Bersukacita', pujangga.
 • 860 Dzun-Nun, Orang Mesir, 'Penguasa Ikan', ahli hieroglip.
 • 875 Bayazid (Abu Yazid) dari Bistam, 'Pemimpin Orang Berpengetahuan'.
 • 885 Abu-Ali dari Sind, guru Bayazid, tidak memiliki banyak pengetahuan formal tentang Islam, namun menuturkan pelbagai pengalaman sufi.

Abad kesepuluh

Abad kesebelas

 • 1038 Ibnu Sina (di Barat disebut 'Avicenna'), filsuf.
 • 1072 Ali Al-Huwjiri, orang suci, dan pengarang "Penyingkapan Tabir" (The revelation of the Veiled).
 • 1078 Khaja ("Tuan") Ali Farmadhi, termasuk anggota Penerus Kelompok Naqshbandi.
 • 1089 Khaja Abdullah Ansar, pujangga klasik dan mistikus, dikubur di Gazargah.

Abad keduabelas

 • 1111 Imam Al-Ghazali dari Persia (Hujjatul Islam), guru dan pengarang klasik dalam Bahasa Arab dan Persia.
 • 1140 Yusuf Hamadani.
 • 1150 Hakim Sanai dari Ghazna, Afghanistan, penulis banyak karya klasik, termasuk "Taman Kebenaran Bertembok" (The Walled Garden of Truth), 1130.
 • 1166 Hadrat Abdul-Qadir Al-Jilani, pendiri tarekat Qadiri.
 • 1174 Ahmad Al-Rifai, pendiri 'Kaum Darwis Rifai' ('Menangis')

Abad ketigabelas

 • 1221 Najmudin Kubra ('Momok Terbesar' --dalam perdebatan), gugur dalam pertempuran.
 • 1230 Syeh Fariduddin Attar, sumber ilham Rumi, pengarang karya-karya Sufi klasik.
 • 1234 Syeh Shahabuddin Omar Suhrawardi, pengikut Abdul Qadir Al-Jilani, pengarang kitab "Kemampuan Pengetahuan Dalam" (Gifts of Deep Knowledge).
 • 1273 Maulana Jalaluddin 'Rumi' dari Balkh (Afghanistan). Mengajar di Rum (Iconium). Pengarang Matsnawi, dan lain-lainnya.
 • 1276 Syeh Ahmad Al-Badawi, pendiri tarekat Badawi di Mesir.
 • 1294 Majnun Qalandar ('Pengelana Gila'), konon hanya mengajar lewat telepati.
 • ----- Yusuf Qalandar dari Andalusia, guru Para Darwis 'Kelana'.

Abad keempatbelas

 • 1306 Khaja Ali Ramitani dari Turkestan, guru tarekat Khajagan.
 • 1311 Timur Agha dari Turki.
 • 1325 Nizamuddin Awlia, guru agung dari India.
 • 1354 Khaja Muhammad Baba Samasi, guru tarekat Khajagan.
 • 1371 Khaja Amir-Sayed Kulal Sokhari, guru tarekat Naqshbandi.
 • 1382 Bakhtiar Baba.
 • c.1389 Maulana Hadrat Bahaudin Naqshbandi, 'Sang Shah', guru tarekat Naqshbandi/Khajagan.
 • 1397 Hadrat Omar Khilwati, pendiri tarekat Khilwati ('Pertapa').

Abad kelimabelas

 • 1429 Amir Sultan, Syeh dari Bokhara.
 • 1492 Hakim Nurudin Abdul-Rahman Jami, pengarang Persia klasik.

Abad keenambelas

 • 1563 Shah Muhammad Gwath Shattari, mendirikan tarekat Shattari ('Cepat').
 • 1563 Sikander Shah, Qadiri.
 • 1575 Syeh Hamzah Malamati Maqtul (dihukum mati).

Abad ketujuhbelas

 • 1605 Amil-Baba ('Si Pekerja')
 • 1615 Syeh Ahmad Faruqi dari Afghanistan.
 • 1632 Shaikh-Pir Shattari.
 • 1670 Yunus bin Adam.

Abad kedelapanbelas

 • 1719 Murad Shami.
 • 1750 Syeh Muhammad Jamaludin dari Adrianople, pendiri tarekat Jamalia.
 • 1765 Salim Abdali.
 • 1790 Pir-i-Do-Sara, Sarmouni.

Abad kesembilanbelas

 • 1813 Muhammad Asghar.
 • 1818 Sayed Sabir Ali-Shah.
 • 1832 Syeh Qalandar Shah, Suhrawardi.
 • 1846 Syeh Nasir Al-Din Shah.
 • 1854 Sayed Shah, Qadiri.
 • 1860 Sayed Imam Ali Shah.
 • 1870 Sayed Muhammad Shah (Jan-Fishan Khan)
 • 1870 Awad Afifi, orang Tunisia.
 • 1881 Sayed Ghaus Ali Shah.

Abad keduapuluh

 • 1900 Darwis Bahaudin Ankabut dari Bokhara.
 • 1962 Sufi Abdul-Hamid Khan dari Qalandar.
 • 1965 Syeh Daud dari Qandahar.


Harta Karun dari Timur Tengah - Kisah Bijak Para Sufi
ISBN 979-21-0458-5
PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI)
Jln. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281
Kotak Pos 1125/Yk Yogyakarta 55011
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349
Website: www.kanisiusmedia.com
Email: office@kanisiusmedia.com
Diterjemahkan dari Idries Shah, Tales of The Dervishes, The Octagon Press, London
Penerjemah: Ahmad Bahar
 
Indeks artikel kelompok ini | Tentang Pengarang | Disclaimer
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Dirancang oleh MEDIA, 1997-2000.
Hak cipta © dicadangkan.