Doa Sang Katak

oleh Anthony de Mello SJ

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

BUDDHA DAN PRASANJIT
 
Ketika Buddha masuk ke ibu kota Raja Prasanjit, Raja sendiri
keluar untuk menyambutnya. Ia adalah sahabat ayah Buddha dan
telah mendengar tentang penyangkalan diri pemuda itu. Maka
ia mencoba untuk membujuk Buddha supaya meninggalkan cara
hidup sebagai pengemis yang mengembara dan kembali ke
istana. Ia berpikir dengen demikian ia berbuat baik kepada
kawan lamanya.
 
Buddha menatap mata Prasanjit dan berkata, "Jawablah saya
dengan  jujur.  Dengan  kesenangan  lahiriahmu,  adakah
kerajaanmu pernah memberikan kegembiraan barang  sehari
kepadamu?"
 
Prasanjit menundukkan kepala dan diam.
 
Tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada tidak
mempunyai alasan untuk bersedih; tidak ada kekayaan yang
lebih besar daripada merasa puas dengan yang engkau miliki.
 
           (DOA SANG KATAK 2, Anthony de Mello SJ,
            Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1990)

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team