Doa Sang Katak

oleh Anthony de Mello SJ

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota


KRISHNA DALAM DOMPOLAN

Krishna berkata kepada Arjuna, "Engkau mengira saya adalah penjelmaan Allah. Akan tetapi hari ini saya ingin menyatakan sesuatu yang istimewa kepadamu. Ikutilah saya."

Arjuna mengikuti Krishna beberapa jauh. Lalu Krishna menunjuk ke suatu pohon dan berkata, "Apa yang kaulihat di sana?"

Arjuna menjawab, "Suatu batang anggur yang sangat besar dan bertandan-tandan buah anggur tergantung padanya.

Krishna berkata, "Itu bukan buah anggur. Pergilah lebih dekat dan amatilah dengan teliti."

Ketika Arjuna melakukan hal itu, hampir-hampir ia tidak mempercayai matanya sendiri, karena di hadapannya adalah Krishna-Krishna yang bergantungan pada Krishna.

Murid-murid minta agar sang Guru berbicara mengenai kematian kepada mereka: "Akan seperti apa kematian itu?"

"Kematian akan seperti selubung yang terbuka dan engkau dalam kekaguman akan berkata 'Jadi engkau itu!"

(DOA SANG KATAK 1, Anthony de Mello SJ,
Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1996)

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team