Doa Sang Katak

oleh Anthony de Mello SJ

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

MENARA TINGGI YANG GELAP
 
Mengenai hakikat pencarian hidup batin...
 
Seorang laki-laki berjalan-jalan dan sampai ke sebuah menara
yang tinggi. Ia masuk ke dalamnya dan semua gelap. Ketika ia
meraba-raba dalam kegelapan itu ia sampai pada sebuah tangga
lingkar. Terdorong oleh rasa ingin tahu yang besar sampai ke
manakah tangga itu, ia mulai menaikinya. Ketika ia naik, ia
merasakan kegelisahan tumbuh dalam hatinya. Ia menoleh ke
belakang dan menjadi sangat ketakutan karena setiap kali ia
naik satu anak tangga, anak tangga sebelumnya jatuh dan
hilang. Di hadapannya anak tangga terus melingkar ke atas
tetapi ia tidak tahu sampai ke mana; sedang di belakangnya
menganga suatu kekosongan yang amat gelap.
 
           (DOA SANG KATAK 2, Anthony de Mello SJ,
            Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1990)

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team