Doa Sang Katak

oleh Anthony de Mello SJ

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota


MENARA TINGGI YANG GELAP

Mengenai hakikat pencarian hidup batin...

Seorang laki-laki berjalan-jalan dan sampai ke sebuah menara yang tinggi. Ia masuk ke dalamnya dan semua gelap. Ketika ia meraba-raba dalam kegelapan itu ia sampai pada sebuah tangga lingkar. Terdorong oleh rasa ingin tahu yang besar sampai ke manakah tangga itu, ia mulai menaikinya. Ketika ia naik, ia merasakan kegelisahan tumbuh dalam hatinya. Ia menoleh ke belakang dan menjadi sangat ketakutan karena setiap kali ia naik satu anak tangga, anak tangga sebelumnya jatuh dan hilang. Di hadapannya anak tangga terus melingkar ke atas tetapi ia tidak tahu sampai ke mana; sedang di belakangnya menganga suatu kekosongan yang amat gelap.

(DOA SANG KATAK 1, Anthony de Mello SJ,
Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1996)

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team