Doa Sang Katak

oleh Anthony de Mello SJ

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota


POLISI DAN RABBI

Pada suatu ketika adalah seorang rabbi yang hidup di suatu desa di padang Rusia. Setiap pagi, selama dua puluh tahun, ia menyeberangi lapangan desa untuk berdoa di sinagoga dan setiap pagi ia diamat-amati oleh seorang polisi yang membenci orang-orang Yahudi.

Akhirnya, pada suatu pagi polisi itu mendatangi rabbi dan bertanya ke mana ia akan pergi.

"Saya tidak tahu," jawab rabbi itu.

"Apa maksudmu? Engkau tidak tahu ke mana engkau mau pergi? Selama dua puluh tahun saya selalu melihatmu pergi ke sinagoga di seberang lapangan itu, dan sekarang engkau mengatakan tidak tahu mau pergi ke mane? Saya akan memberi pelajaran kepadamu!"

Rabbi tua itu ditarik jenggotnya dan diseret ke penjara. Ketika polisi itu mau mengunci pintu sel penjara, rabbi itu memandangnya dan dengan mata bersinar, "Lihat, apa yang saya maksudkan ketika saya tadi berkata 'saya tidak tahu'?"

(DOA SANG KATAK 1, Anthony de Mello SJ,
Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1996)

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team