Doa Sang Katak

oleh Anthony de Mello SJ

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

POLISI DAN RABBI
 
Pada suatu ketika adalah seorang rabbi yang hidup di suatu
desa di padang Rusia. Setiap pagi, selama dua puluh tahun,
ia menyeberangi lapangan desa untuk berdoa di sinagoga dan
setiap pagi ia diamat-amati oleh seorang polisi  yang
membenci orang-orang Yahudi.
 
Akhirnya, pada suatu pagi polisi itu mendatangi rabbi dan
bertanya ke mana ia akan pergi.
 
"Saya tidak tahu," jawab rabbi itu.
 
"Apa maksudmu? Engkau tidak tahu ke mana engkau mau pergi?
Selama dua puluh tahun saya selalu melihatmu pergi ke
sinagoga di seberang lapangan itu, dan sekarang engkau
mengatakan tidak tahu mau pergi ke mane? Saya akan memberi
pelajaran kepadamu!"
 
Rabbi tua itu ditarik jenggotnya dan diseret ke penjara.
Ketika polisi itu mau mengunci pintu sel penjara, rabbi itu
memandangnya dan dengan mata bersinar, "Lihat, apa yang saya
maksudkan ketika saya tadi berkata 'saya tidak tahu'?"
 
           (DOA SANG KATAK 2, Anthony de Mello SJ,
            Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1990)

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team