MUKADIMAH

Nasrudin turut mengalami pendudukan Bangsa Mongol di bawah panglima Timur Lenk yang kejam. Timur Lenk banyak sekali melakukan penghancuran kebudayaan, tetapi dengan berbagai kecerdikan, Nasrudin dapat melewati masa ini. Konon, antara lain berkat pengaruh Nasrudin pula lah akhirnya Timur Lenk meninggalkan tanah air Nasrudin, meneruskan pengembaraan barbarnya.


SENARAI

+ Keadilan dan Kelaliman
+ Keledai Membaca
+ Itik Berkaki Satu
+ Gelar Timur Lenk
+ Tempat Timur Lenk di Akhirat
+ Harga Timur Lenk di Dunia
+ Nasrudin Pemungut Pajak
+ Nasrudin Memanah
+ Kembali ke Index Kisah Nasrudin


[ Site Isnet ]

Dirancang oleh ISNET, 1999.
Hak cipta © dicadangkan.