Patrap (Dzikir) (9/9)

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

Penegasan Patrap Pertama

Praktekkan patrap pertama ini pada waktu-waktu senggang.

Sebagai catatan: sebaiknya dalam melakukan patrap hendaknya anda membersihkan dari hadast besar dan kecil. Kemudian shalat sunnah dua rakaat.

Ambil posisi berdiri seperti hendak shalat menghadap kiblat ...
Hubungkan rasa Ingat Anda kepada Allah ...
Timbulkan rasa rindu dan cinta kepada Allah ...
Hadirkan hati anda dan pasrahkan jiwa raga ...
Mohonlah bimbingan kepada-Nya ...
Ya Allah Ampuni kami ...
Ya Allah Ajarkan kami dan bimbinglah kami didalam menuju makrifat kepada Engkau
Ya Allah lindungilah kami dari godaan nafsu dan syetan yang terkutuk
Bismillahirrahmanirrahiem...
Asyhadu anlaa ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah
Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad
Ya ... Allah ... Ya Allah ...Ya Allah ...Ya Allah ...
Ya Allah ... Ya Allah ...Ya Allah ...

(tidak perlu anda menghitung jumlah lafadz yang diucapkan ...)

Hantarlah jiwa Anda dengan nama Allah sampai anda mendapatkan sambutan ...

Apabila anda serius biasanya lebih cepat.

Lakukanlah patrap ini setiap hari ... walaupun hanya sepuluh menit...

Atau bisa dilakukan sambil berjalan, diatas kendaraan, menjelang tidur sambil berbaring ...

Tutuplah patrap dengan bersujud dan berdo'a

Mudah-mudahan anda mendapatkan bimbingan dari Allah Swt... amin.

Abu Sangkan Paraning Wisesa.

Subject: [dzikrullah] PATRAP (DZIKIR) ... 9/9
Date: Wed, 13 Sep 2000 00:49:21 -0000
From: "sangkan " <patrap1@yahoo.com>

(sebelum)


"Ya Allah, Ajari Kami Untuk Selalu Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu' Beribadah" (Al Hadits)


Dengan menjadi anggota keluarga Majelis Dzikrullah memahami seluruh artikel: Perjalanan Menuju Ilahi, Syari'at, Etika Islam, Hakikat Manusia, Jiwa, Hati, Berguru Kepada Allah, Membuka Hijab, Patrap/Dzikir, tanggapan & artikel lainnya ... Insya Allah anda akan mampu melaksanakan peribadatan secara kusyu' dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Islam | Indeks Sufi | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team