Injil dan Qur'an

Perbandingan Injil LAI 1963 dengan al-Quran.

Isi Lengkap
Injil LAI '63 vs '94
Kata Hantar
Kesesuaian

Allah
Pencipta Alam
Enam Hari
Siang dan Malam
Tanah Liat
Mematikan
Maha Esa
Maha Terdahulu
Maha Kuasa
Tak Ada
Maha Tahu
Maha Kekal
Maha Tinggi
Maha Adil
Maha Pemurah
Maha Hadir
Segala Puji
Kekuasaan Manusia
Maha Memiliki
Mengenal Allah
Sembahlah
Takut dan Berbakti
Hanyalah Allah
Tiada Penolong
Yesus Menyangkal
Bertuhankan Allah
Anak Allah
Yesus Tidak Tahu
Hamba Allah
Milik Allah
Memiliki Kelemahan
Utusan Allah
Tiada Berkuasa
Masuk Surga
Lebih dari Satu
Akan Binasa
Tidak Serupa
Beda Injil-Quran

Peta Allah
Monopoli Yahudi?
Dapat Dilihat
Tuhan di Silo
Tuhan Berdiri
Perhimpunan Dewa?
Tuhan Berjalan
Tuhan di kemah
Tuhan Turun
Roh Allah Berjalan
Roh Tuhan Datang
Simson
Roh Tuhan
Diusir Bunyi Kecapi?
Berdialog dengan Tuhan
Nabi Daud
Nabi Daud Menari
Tuhan Menyesal
FirmanNya Berubah?
Tuhan Pencemburu?
Tuhan Mengacau
Tuhan Seorang Musuh?
Tuhan Tidak Ingat
Melawan Naga
Tuhan Marah
Tuhan Berbantah
Tuhan Membantai
Yakub Bergumul
Tuhan Jahat?
Tuhan Melantik Raja?
Daud Mengetahui
Tuhan Punya Saudara?
Dirinya Tuhan?
Yesus Maha Tahu?
Yang Awal dan Akhir?
Yesus Kristus?
Masalah Trinitas
Tak Mungkin
Malaikat Jibril?
Lidah Api?
Roh Allah Diam
Tuhan Tidak Beranak
Memperanakkan Engkau?
Anak Sulung Tuhan?
Daud Diangkat
Bersetubuh
Datanglah
Tuhan Bertunangan?
Tuhan Bercerai?
Hosea Kawin Sundal?
Menjual Anak

Beda Injil-Injil

Esa atau Lebih?
Allah atau Yesus?
Tuhan atau Bukan?
Ada Yang Lain?
Tuhan atau Hamba?
Yesus Itu Tuhan?
Atau Milik Tuhan?
Atau Pesuruh Tuhan?
Tuhan atau Manusia?
Manusia Menjadi Tuhan?
Dapatkah?
Menyembah Allah Saja
Meragukan Trinitas
Allah didalam Aku
Siapakah di kanan Allah?
Siapakah "Anak Sulung"
Firman Tuhan
Anugerah dari siapa?

Komentar

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Kata Penutup
Daftar Pustaka

 Links

ISNET Homepage, Index Utama, Parent Dir.,Saran