Mengapa Kami
 Memilih Islam

Kumpulan tulisan para ahli pikir dan cendekiawan terkemuka di berbagai benua, mengenai sebab-sebab yang mendorong mereka masuk Islam.

Isi Lengkap
Pendahuluan
Kata Pengantar
Mukaddimah

Dasar Islam
Pertama

Beberapa watak Islam

Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
Ketujuh

Negarawan dan Diplomat

Al-Haj Lord Headly Al-Farooq
Mohammad Asad
Sir Abdullah Archibald Hamilton
Mohammad Alexander Russel Webb
Sir Jalaluddin Louder Brunton
Muhammad Aman Hobohm

Ahli Pengetahuan dan Pengarang

Prof. Haroon Mustapha Leon
Ali Selman Benoist
Dr. Umar Rolf Baron Ehrenfels
Dr. Abdul-Karim Germanus
Dr. Hamid Marcus
William Burchell Basyir Pickard
Kolonel Donald S. Rockwell
Mr. R.I. Mellema

Wanita Yang Memeluk Islam

Miss Mas'udah Steinmann
Navis B. Jolly
Lady Evelyn Zeinab Cobbold
Mrs. Cecilia Mahmudah Cannolly
Miss Fatima Kazue
Miss Amina Mosler

Reformer, Pengkhotbah dan Tokoh Masyarakat

Muhammad John Webster
Ismail Wieslaw Zejieski
Abdullah Battersbey
Husain Rofe
Thomas Irving
Fauzuddin Ahmad Overing
Umar Mita
Prof. Abdul-Ahad Dawud B.D.
Ali Muhammad Mori

Golongan Lain

H.F. Fellows
Muhammad Sulaiman Takeuchi
S. A. Board
B. Davis
Thomas Muhammad Clayton
J.W. Lovegrove
T.H. McBarkli
Devil Warrington Fry
Farouk B. Karai
Mu'min Abdurrazzaque Selliah
Abdullah Uemura
Ibrahim Voo
Mahmud Gunnar Erikson

Keterangan dlm Kitab Suci Persi
Penutup

Negara Muslim Merdeka
Di Bawah Kekuasaan Non Muslim
Tinggal di Negara Non Muslim
Resume


 Links

ISNET Homepage, Index Utama, Parent Dir.,Saran