Halal-haram

Halal dan haram dalam Islam secara menyeluruh oleh Dr. Yusuf Qaradhawi.

Yusuf Qaradhawi
Isi Lengkap
Mukadimah
Pendahuluan
Pokok Halal-haram Islam

Asal Sesuatu Mubah
Haram hak Allah
Syirik
Mengharamkan yang Halal
Tak perlu yang Haram
Haram adalah Haram
Bersiasat
Niat Baik
Menjauhkan Syubhat
Berlaku Semua Orang
Keadaan Terpaksa
Catatan Kaki

Makanan, Pakaian dan Rumah
Makan dan Minum

Hindu
Yahudi dan Nasrani
Orang Arab Jahiliah
Menghalalkan
Diharamkan Bangkai
Haramnya Darah
Daging Babi
Bukan Karena Allah
Macam Bangkai
Hikmah
Untuk Berhala
Ikan dan Belalang
Kulit Tulang
Keadaan Darurat
Daruratnya Berobat
Perseorangan
Penyembelihan

Binatang Laut Halal
Menyembelih
Syarat-Syarat
Rahasia
Hikmah
Sembelihan Ahli Kitab

Berburu

Syarat Pemburu
Syarat yang Diburu
Alat yang Dipakai

Khamar (Arak)

Setiap Memabukkan
Minum Sedikit
Dagang Arak
Hadiah Arak
Tinggalkan
Bukan Obat

Narkotik

Berbahaya, Tetap Haram

Pakaian dan Perhiasan

Agama Bersih
Emas dan Sutera
Hikmah Diharamkannya
Hikmah Dibolehkannya
Pakaian Wanita
Menyerupai Perempuan
Kesombongan
Berlebih-Lebihan
Tatoo, Kikir Gigi
Menipiskan Alis
Menyambung Rambut
Semir Rambut
Memelihara Jenggot

Dalam Rumah

Lambang Kemewahan
Bejana Emas
Patung
Hikmah
Orang Besar
Permainan Anak
Patung Tak Sempurna
Lukisan dan Ukiran
Gambar Terhina
Photografi
Subjek Gambar
Hukum Gambar
Memelihara Anjing
Anjing Pemburu
Pengetahuan Modern

Bekerja dan Usaha

Diamnya Orang
Minta-Minta
Jaga Harga Diri
Bercocok-Tanam
Yang Diharamkan
Perusahaan
Diberantas oleh Islam

Melacur
Tarian dan Seni Tubuh
Membuat Salib
Perusahaan Minuman Keras

Berdagang
Pendirian Gereja
Yang Dilarang
Pegawai
Yang Diharamkan
Pedoman
Catatan Kaki

Gharizah, Nikah dan Keluarga
Gharizah

Jangan Dekat Zina
Pergaulan Bebas
Bersyahwat
Melihat Aurat

Batas dibolehkannya
Perhiasan Perempuan
Aurat Perempuan

Pemandian
Menampakkan Perhiasan
Batas Tabarruj
Tamu-Tamu Suami
Hubungan Kelamin
Hukumnya Onani

Perkawinan

Pembujangan
Melihat Tunangan
Pinangan
Jangan Dipaksa
Haram Dikawin

Hubungan Susuan
Hubungan Keluarga
Memadu Dua Saudara
Perempuan Bersuami
Perempuan Musyrik

Perempuan Ahli Kitab
Kawin dg Lelaki Lain
Perempuan Zina
Kawin Mut'ah
Poligami

Adil
Hikmah Poligami

Hubungan Suami-Isteri
Jalinan Perasaan
Jangan di Dubur
Rahasia Isteri
Keluarga Berencana

Alasan

Pengguguran
Hak dan Kewajiban
Harus Sabar
Bersengketa
Cerai

Sebelum Islam
Pandangan Yahudi
Pandangan Kristen
Pertentangan Sekte Kristen
Efek Pengekangan
Penolakan Farid
Obat Sementara
Membatasi Talaq
Datang Bulan
Bersumpah
Iddah
Bertahap
Melepas dengan Baik
Menghalangi

Hak Isteri
Menyusahkan Isteri
Bersumpah Menjauhi

Hubungan Orang Tua Dan Anak

Memelihara Nasab
Mengingkari Nasab
Anak Angkat

Pandangan Islam
Dihapus
Mendidik

Cangkok Sperma
Menisbatkan Anak
Jangan Membunuh
Persamaan Pemberian
Hukum Waris
Durhaka

Gara-Gara
Jihad Tanpa Izin
Orang Tua Musyrik

Catatan Kaki

Tradisi, Mu'amalah, Hiburan, Antar Umat
Kepercayaan dan Tradisi

Sunnatullah
Ramalan dan Khurafat
Tukang Tenung, Kufur
Mengadu Nasib
Sihir
Bertangkal
Tathayyur
Tradisi Jahiliah
Ashabiyah
Pertentangan Lantaran Nasab
Meratapi Orang Mati

Mu'amalah

Menjual yang Haram
Menjual Barang Samar
Mempermainkan Harga
Penimbun Dilaknat
Kebebasan Pasar
Makelar Halal
Perkosaan dan Penipuan
Penipu
Banyak Sumpah
Mengurangi Timbangan
Barang Rampokan
Riba adalah Haram

Hikmahya
Pemberi Riba
Perlindungan dari Berhutang
Menjual Kredit
Salam

Masalah Kapital
Syirkah
Asuransi

Yayasan Dana Bantuan
Sesuaikan dengan Islam
Asuransi Menurut Islam

Tanah Pertanian

Pemanfaatannya
Muzara'ah
Menyewakan dengan Uang

Syirkah Memelihara Binatang

Tentang Hiburan

Sekedarnya
Rasulullah = Manusia
Hati Bisa Bosan
Hiburan yang Halal

Perlombaan Lari
Gulat
Memanah
Main Anggar
Menunggang Kuda
Berburu
Main Dadu
Main Catur
Menyanyi dan Muzik

Judi
Undian
Nonton Film

Hubungan Masyarakat

Menjauhi Kawan
Mendamaikan Sengketa

Memperolokkan
Jangan Mencela
Gelar yang Tidak Baik
Buruk Sangka
Mata-mata
Ghibah (Mengumpat)

Karena kepentingan
Karena suatu niat

Mengadu Domba
Harga Diri
Kehormatan Darah

Keduanya di Neraka
Dilindunginya Darah Kafir
Kehormatan Darah Gugur
Bunuh Diri

Melindungi Harta Benda

Menyuap

Hubungan antar ummat

Ahli Kitab
Ahludz Dzimmah
Bersahabat
Minta Batuan
Islam Membawa Rahmat
Catatan Kaki

Penutup
Catatan Kaki

 Links

ISNET Homepage, Index Utama, Parent Dir.,Saran