Hukum Zakat

Buku baku terjemahan dari Fiqhuz Zakat oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi yang membahas hukum zakat dan segala seluk-beluknya; dari zakat pedagang kaki lima sampai zakat modal raksasa.

Yusuf Qaradhawi
Isi Lengkap

Zakat Profesi

Pendahuluan
Pandangan Fikih

Pendapat Mutakhir
Gaji dan Upah
Pendapat Lebih Kuat
Kelemahan Ketentuan Setahun

Hadis dari Ali
Hadis dari Ibnu Umar
Hadis dari Anas
Hadis dari Aisyah
Hadis "Harta Penghasilan"
Ketidak-sepakatan

Menurut para Sahabat dan Tabi'in

1. Ibnu Abbas
2. Ibnu Mas'ud
3. Mu'awiyah
4. Umar bin Abdul Aziz

Para Ulama dan Tabi'in Lainnya
Perbedaan Mazhab Empat
Memilih Pendapat Lebih Kuat
Pendapat Masa Kini

Nisab Penghasilan

Satu Persoalan lagi
Cara Zakat Penghasilan?
Pengeluaran Zakat Pendapatan
Perhatian

Besar Zakat Penghasilan

 Links

ISNET Homepage, Index Utama, Parent Dir.,Saran