Sufi

Tasawuf/sufi, merupakan tradisi Islam yang bagi kalangan tertentu menimbulkan pro-kontra. Disini disajikan artikel dari kedua belah pihak.
Dalam direktori ini disajikan pula kumpulan cerita sufi dari pelbagai tradisi.

Perkataan Isa

Kumpulan ucapan Yesus dalam bahasa Arab yang sudah dikenal lama dalam dunia teologi Kristen yang diacu-silang dengan sumber Islam.

Tentang Sufi

Penjelasan dan pelbagai pendapat ulama dan cendekiawan Muslim mengenai sufi/tasawuf.

Kisah-kisah Sufi
Kisah Bijak Para Sufi

Telah berabad-abad lamanya para guru Sufi mengajar murid-muridnya dengan menggunakan kisah-kisah ini, yang dianggap memiliki kekuatan untuk meningkatkan persepsi yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Idries Shah telah menjelajahi tiga benua bertahun-tahun lamanya untuk mengumpulkan dan membandingkan versi lisan kisah-kisah yang mengagumkan ini.

Jalan Sufi

Sebuah reportase dunia ma'rifat oleh Idries Shah. Menyajikan sebuah telaah secara luas mengenai dunia sufi di pelbagai penjuru dunia.

Mahkota Sufi

Sebuah ulasan mengenai sufi oleh Idries Shah. Bersama dengan "Jalan Sufi," dua buah karya Idries Shah perlu dibaca oleh para pencinta olah batin.

Hikayat Mistis

Karya mistis seorang filosof masyhur, Syaikh Al-Isyraq --demikian gelar disematkan kepadanya-- Syihabuddin Yahya As-Suhrawardi

Kimia Kebahagiaan

Panduan hidup zuhud yang sangat disukai kaum sufi --dijelaskan oleh Al-Ghazali-- diberi judul Kimia Kebahagiaan.

Musyawarah Burung

Penyair Sufi - Si Penyebar Wangi. Attar --yang berarti si penyebar wangi-- adalah nama julukan penyair besar Sufi Faridu'd-Din Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim. Musyawarah Burung (1184-1187) yang tertulis dalam gaya sajak alegoris ini, melambangkan kehidupan dan ajaran kaum Sufi.

Mendamaikan Dunia

Muhammad Rahim Bawa Muhayyaddin yang buta huruf adalah Sufi Islam dari Srilanka yang telah membaktikan sebagian masa hidupnya untuk mengajar manusia tentang makna sejati Islam dan jalan kesufian.

Al-Hallaj

Seorang sufi yang akan selalu menimbulkan kontroversi sepanjang jaman. Massignon, seorang Perancis, yang mengadakan studi secara menyeluruh tentang Al-Hallaj. Studinya diharapkan dapat menghilangkan sebagian menjelaskan kontroversi yang telah terjadi.

Diwan

Kumpulan ucapan Al-Hallaj yang terlahir dalam keadaan penuh cahaya, mengungkapkan pengalaman ekstase. Syair dan puisinya yang mengungkapkan kekhasan spiritualnya.

Kang Sejo Mencari Tuhan

M. Sobary mungkin belum seorang sufi, namun dialog antara Sobary dan kemapanan hidup beragama menyembulkan sesuatu yang sangat menarik: vitalitas kehidupan yang sudah melampaui batas-batas konvensionalitas agama itu sendiri.

Burung Berkicau, Basa-Basi, Sang Katak

Buku-buku Pater Anthony de Mello, SJ ditulis dalam konteks keanekaragaman agama untuk membantu para penganut agama-agama yang lain, para agnostik, dan para ateis dalam upaya mereka mencari nilai-nilai rohani; dan buku-buku itu tidak dimaksudkan pengarangnya sebagai pegangan untuk mengajarkan doktrin atau dogma Kristen kepada umat beriman Katolik.

Daging Zen Tulang Zen

Zen kuno sedemikian segarnya sehingga dirawat dan diingat selalu. Di sini aroma dari kulit, daging, tulang, tetapi bukan sumsumnya --tidak akan pernah ditemukan di dalam bentuk kata-kata -- Paul Reps

Nasrudin Hoja

Kumpulan cerita Nasrudin --seorang sufi yang hidup di kawasan sekitar Turki pada abad-abad kekhalifahan Islam hingga penaklukan Bangsa Mongol.

Bunga Rampai

Pelbagai kumpulan cerita mistis yang tidak masuk dalam kelompok di atas.

Offsite

Kumpulan artikel offsite yang dikumpulkan di situs ini untuk referensi artikel yang lain.


 Links

ISNET Homepage, Index Utama, Parent Dir.,Saran